Åpent møte om konflikten i Vest-Sahara

Mandag 4. juni inviterer Rødt Oslo til åpent møte om det okkuperte Vest-Sahara.

To aktivister fra Vest-Saharas menneskerettighetsbevegelse er på besøk i Norge. Vi er veldig glad for å få besøk av menneskerettighetsaktivisten Sidi Esbaai. Esbaai er tidligere jusstudent og sprer informasjon om overgrep på sosiale medier. Han satt som politisk fange i 2014.

Sidi Esbaai skal snakke om situasjonen for saharawiene i de okkuperte områdene og dagens motstandsarbeid.

Erik Hagen, daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, vil innlede om konflikten og Vest-Saharas historie. Det blir tid til spørsmål og diskusjon!

Program:
Dørene åpner 18.00 (med enkel servering)
18.15: Innledning om Vest-Saharakonfliken ved Erik Hagen, leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara.
18.40: Pause
18.55: Innledning ved gjestene.
19.25: Spørsmål/ rundbordsamtale.
Ca. 19.45: Møteslutt.

Sted: Rødt-kontoret i Dronningens gate 22
Her finner du arrangementet på Facebook

______________________________________________________
Bakgrunnsinformasjon

Vest-Sahara var spansk koloni fram til midten av 1970-tallet og het da Spansk Sahara. Nabostatene Marokko og Mauritania mente begge at Vest-Sahara hadde vært en del av deres land før Spania kolonialiserte området. Begge landene gikk derfor inn i Vest-Sahara med militærstyrker i 1975. Samtidig erklærte frigjøringsbevegelsen Polisario Vest-Sahara for selvstendig.

I 1975 avviste Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) kravene til Mauritania og Marokko om at Vest-Sahara tilhørte noen av dem. Mauritania gikk etter hvert bort fra kravet, mens Marokko fortsatte sin okkupasjon av Vest-Sahara. Selv om både FN og ICJ forlangte at det skulle holdes en folkeavstemning om saken, ble ikke dette fulgt opp av marokkanske myndigheter.

I 1991 signerte Polisario og Marokko en fredsavtale, hvor det viktigste punktet var at det skulle komme på plass en folkeavstemning for å avgjøre landets framtid. Det har Marokko utsatt siden, med støtte av særlig Frankrike i FNs sikkerhetsråd. Samtidig fortsetter den politiske og sosiale undertrykkelsen av det saharawiske folk. Samtidig lever 90 000 saharwier under vanskelige forhold i flyktningeleirer i Algerie.

Dette er en konflikt som får ganske lite oppmerksomhet i Norge (og verdenssamfunnet forøvrig). Samtidig har Norge forholdsvis store økonomiske interesser i de okkuperte områdene.