Økt skatt for de rike kan betale for gratis tannhelse

Et mer rettferdig skattesystem kan sikre fellesskapet rundt 2 milliarder i ekstra inntekter fra bare tre selskap og deres eiere innenfor dagligvarebransjen. – Det kunne finansiert velferdsreformer for folk flest, sier Marie Sneve Martinussen.

Nestleder i Rødt: Marie Sneve Martinussen. Foto: Ihne Pedersen

Regnestykket ble presentert på Kulturhuset i Oslo tirsdag, under Rødts sommerpressekonferanse.

– Sannheten er at du ikke må til Sveits eller Cayman Islands for å finne et skatteparadis. Også i Norge betaler de rikeste altfor lite til fellesskapet, sa 1. nestleder Marie Sneve Martinussen.

Hun slo fast at Rødt vil fortsette å jobbe for et mer rettferdig og reelt progressivt skattesystem.

– Så langt har milliardærene kunnet puste lettet ut over regjeringas skattepolitikk.

– Regjeringen har valgt å kle seg i store deler av høyresidas sin garderobe i skattepolitikken. Ap/Sp-regjeringa freder tre fjerdedeler av av skattekuttene den borgerlige regjeringa delte ut, som spesielt kom landets mest velstående til gode. De har videreført skatterabatten for aksjeeiere og slått ring rundt de store kuttene i selskapsskatten, altså skatten på overskuddet for kapitaleierne.

Se livestream fra Rødts sommerpressekonferanse 21.6.22

Nå krever Rødt at skattepolitikken må brukes til å rette opp i forskjellene, som blant annet har økt grunnet to år med pandemi.

– Pandemien har vært tøff og rammet økonomien veldig  hardt, særlig for arbeidsfolk som ble arbeidsledige og gikk ned i inntekt. Samtidig havna fellesskapets krisestøtte i overskudd og utbytter. Det har gitt økte forskjeller. I fjor var det for første gang mer enn 400 milliardærer i Norge. Og i forrige uke kom en rapport som viser at antall dollarmillionærer i Norge økte til 200.000.

Sneve pekte spesielt på dagligvarebransjen. Årsrapportene for Norgesgruppen og Orkla viser overskudd på hele 3,1 og 3,9 milliarder i 2021. Det er høyere enn et vanlig jordbruksoppgjør - og langt mer enn i tida før korona.

– Dette har vært en politisk styrt utvikling. Den rødgrønne regjeringa begynte å kutte i selskapsskatten, altså skatten på overskudd, i 2013, og Høyre-regjeringa kutta videre, slik at den har gått ned fra 28 % til 22 %.

Rødt har foreslått en opptrappingsplan for selskapsskatten, der satsen økes med ett prosentpoeng årlig. For stortingsperioden fram til 2025 betyr det en økning til 26 %.

2 milliarder mer til velferd

Med den skattesatsen, ville fellesskapet i følge Rødts beregninger fått inn 450 millioner mer fra de to konsernene Norgesgruppen og Orkla aleine.

Rødt vil også øke skattenivået på store formuer og utbytter, samt fjerne aksjerabatten. Det er grep som anslagsvis kunne gitt 1,6 milliarder i økte inntekter til fellesskapet bare fra de tre familiene Hagen, Reitan og Johannsson, gitt at vi også får en slutt på Hagen-familien sin skatteflukt til Sveits.

– Med et mer progressivt skattesystem kunne altså fellesskapet fått inn rundt 2 milliarder bare fra tre selskap og dynastiene som eier disse. Sånn kan vi finansiere velferdsreformer for folk flest, som gratis tannhelse, sa Sneve Martinussen.