Siste nytt

Disse sakene kommer Rødt til å jobbe for i kommunestyret

Hovedsaken for Rødts lokalvalgkamp i 2019 er kamp mot forskjells-Norge. Valgkampen vår handler derfor om noe mer enn en plass i kommunestyret. Vi må bygge en folkebevegelse som utfordrer dagens økonomiske system og som peker i retning av et rettferdig, demokratisk og sosialistisk system der viktige avgjørelser tas i fellesskap.

Kontakt oss

Leder

SN

Lokallag