Nominerer hockeyklubb til Nobels fredspris

– Folk-til-folk-samarbeidet er bærere av en flere hundre år gammel fredstradisjon, og har vært en viktig årsak til at det har vært fred i nord mellom Norge og Russland, sier Bjørnar Moxnes, som nå har nominert folk-til-folk-samarbeidet og hockeyklubben Kirkenes Puckers til Nobels fredspris.

FREDSPRISNOMINERT: Hockeyklubben Kirkenes Puckers. Foto: Faksimile fra NRK-programmet Puckers.

Kirkenes-klubben Puckers ble kjent for mange etter NRK-serien med samme navn som følger hockeylag fra Norge, Finland og Russland. Lagene spiller i den internasjonale ligaen Barents Hockey League, samtidig som de jobber for vennskap på tvers av grensene. Moxnes mener denne typen samarbeid er spesielt viktig i en tid med økte spenninger.

– Kirkenes Puckers og Folk-til-folk-samarbeidet er bærer av en flere hundre år gammel fredstradisjon og er en av de viktigste årsakene til at det fortsatt er fred mellom Vesten og Russland. Sammen med resten av Barentsligaen har de oppnådd konkrete resultater med økt samarbeid og tillitsbygging, sier Moxnes.

– Mens makteliten i USA, Russland og Norge heller bensin på bålet ved å sende stadig tyngre skyts og mer atomvåpen inn i området, er det vanlige arbeidsfolk og ildsjeler innen utdanning, kultur og idrett som tar ansvar for å opprettholde freden og det gode naboforholdet i grenseområdet, sier Moxnes.

– Her nede i Oslo-gryta er det lett å glemme at folk i Barentsregionen har vært gode naboer i hundrevis av år. Pomorhandelen med russisk korn og norsk fisk var en viktig livslinje for folk, og det var russerne som frigjorde Finnmark og Nord-Troms fra nazistenes okkupasjon.

– I dag er forholdet mellom Russland og Vesten er på sitt verste siden den kalde krigen, og spenningen mellom atommaktene USA og Russland øker kanskje aller mest i området rundt den norsk-russiske grensen.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: Ihne Pedersen.

– Siden Russlands annektering av Krim i 2014 har forholdet mellom Vesten og Russland blitt brakt til frysepunktet, og mange snakker om en ny kald krig. Til tross for dette har folk i regionen tatt ansvar, og samarbeidet har på tvers av grensa har blitt tettere og mer tillitsfullt. Folk i grenseområdene vet dette veldig godt, og denne innsikten underbygges av en fersk forskningsrapport fra NIBR.

– Folk til folk-samarbeidet er under press fra regjeringer i Washington, Moskva og Oslo som satser på militær opprustning i stedet for dialog og fra etterretningstjenester på begge sider av grensa. Derfor er det ekstra viktig å vise støtte til de tusenvis av mennesker som trosser den sikkerhetspolitiske kulda og gjør sitt for å opprettholde det konstruktive naboforholdet –og freden- i dette strategisk viktige grenseområdet der NATO og Russland ruster opp hver sin side.