Nominasjonskomiteens innstilling er klar

Nominasjonskomiteen i Rødt innstiller på gjenvalg av Bjørnar Moxnes, nestlederne Marie Sneve Martinussen og Silje Kjosbakken, partisekretær Benedikte Pryneid Hansen og resten av arbeidsutvalget.

TAR GJENVALG: Silje Kjosbakken, Marie Sneve, Bjørnar Moxnes og resten av arbeidsutvalget tar gjenvalg på Rødts landsmøte. Foto: Ihne Pedersen.

– For å holde kursen fram mot et rekordvalg for Rødt i høst innstiller vi på gjenvalg av hele arbeidsutvalget i partiledelsen, sier Ingeborg Steinholt, som har ledet nominasjonskomiteen.

– Rødt har de siste årene lyktes med å bli en politisk kraft i Norge, med stor framgang både i medlemstall, på meningsmålinger og i valg, sier Steinholt.

NOMINASJONSKOMITEENS LEDER: Ingeborg Steinholt. Foto: Brage Aronsen

– Vi kombinerer erfaring og kontinuitet med å fornye sentralstyret og forsterke Rødts kontakt inn mot den breie folkebevegelsen mot Forskjells-Norge. Roald Arentz har viktig erfaring fra fagbevegelsen, og er leder for drosjesjåførene i Fellesforbundet, Seher Aydar og Gyro Fjordheim Fjermedal gjør et viktig arbeid i kvinnebevegelsen og Mailiss Solheim-Åkerblom har bakgrunn fra Natur og Ungdom og Naturvernforbundet, sier Steinholt.

Komiteens innstilling:

 • Leder: Bjørnar Moxnes (gjenvalg)
 • Nestleder: Marie Sneve Martinussen (gjenvalg)
 • Nestleder: Silje Kjosbakken (gjenvalg)
 • Faglig leder: Markus Hansen (gjenvalg)
 • Partisekretær: Benedikte Pryneid Hansen (gjenvalg)
 • Økonomiansvarlig: Finn Olav Rolijordet (gjenvalg)
 • I tillegg møter lederen i Rød Ungdom i arbeidsutvalget.

Sentralstyremedlemmer:

 • Seher Aydar, Oslo (ny)
 • Sissel Hallem, Buskerud (gjenvalg)
 • Charlotte Therkelsen Sætersdal, Telemark (gjenvalg)
 • Synne Høyforslett Bjørbæk, Nordland (gjenvalg)
 • Mariette Lobo, Oslo (gjenvalg)
 • Roald Arentz, Sør-Trøndelag (ny)
 • Mailiss Solheim-Åkerblom, Hordaland (ny)
 • Gyro Fjordheim Fjermedal, Sør-Trøndelag (ny)

Innstillingen på sentralstyre er enstemmig.

Nominasjonskomiteen har bestått av Ingeborg Steinholt (leder), Linn-Elise Øhn Mehlen, Jorunn Folkvord, Odd Arild Viste, Marthe Bastøe, Vivian Jacobsen, Hallgeir Oppdal, Reza Rezaee, Maren Kurdøl, Maaz Ahmad og Mathias Roberstad.

Last ned komiteens innstilling som PDF:

Nominasjonskomiteens innstilling

Rødts landsmøte 2021