– Nok et mageplask for Vedum

Rødt mener budsjettjusteringen ikke gjør nok mot de galopperende prisene. – Vedum lovte å komme tilbake til priskrisa i revidert nasjonalbudsjett, og at folk kom til å merke det. Derfor er dette nok et mageplask for Vedum, sier Marie Sneve Martinussen, finanspolitisk talsperson i Rødt om revidert nasjonalbudsjett.

LEVERER IKKE: Revidert nasjonalbudsjett er nok et mageplask for Vedum, mener Marie Sneve Martinussen. Foto: Ragne B. Lysaker / Senterpartiet / CC BY 2.0.

Sneve skryter av at regjeringa setter tak på elbilsubsidiene og avvikler ordningen som kaster folk ut av arbeidsavklaringspenger. Når det kommer til tiltak for folk med dårlig råd er Rødt mindre imponert over Trygve Slagsvold Vedums budsjettforslag.

– Folk må velge bort tannlegetimen eller avlyse barnebursdagen for å få råd til strømregninga. Vi har alle hørt historiene om barnefamilier, lavtlønte, uføre og andre som sliter med å få endene til å møtes, ikke minst på grunn av økende priser.

– Etter måneder hvor regjeringa har sittet og sett på, hadde jeg forventet at det skulle komme konkrete tiltak i dag for å hjelpe vanlige folk i priskrisa, sier Marie Sneve Martinussen.

– Det koker på toppen av norsk økonomi, de med høye inntekter har kjøpt rekordmange og rekorddyre hytter de siste årene. Det kan ikke være alenemødre og minstepensjonister som skal ta ansvaret for å minske presset i norsk økonomi. Regninga må fordeles rettferdig, sier Martinussen.

– Vedum lovte å komme tilbake til priskrisa i revidert nasjonalbudsjett, og at folk kom til å merke det. Derfor er dette nok et mageplask for Vedum.

FINANSPOLITISK TALSPERSON I RØDT: Marie Sneve Martinussen. Foto: André Løyning.

Martinussen hadde ventet enten målrettede avgiftskutt eller økninger av barnetrygden, sosialhjelpen og andre velferdsordninger.

– Det er bra at regjeringa setter tak på elbilsubsidiene, for å få en mer rettferdig miljøpolitikk. Det er viktig at den uverdige ordningen hvor folk har måttet gå et venteår uten rett på arbeidsavklaringspenger fjernes. Samtidig er det en lang vei fra dette budsjettet til Senterpartiets valgkampløfter om å hindre økte utgifter for vanlige folk, sier Martinussen.

Ber regjeringa avlyse høyresidas skattekutt


– Det er fullt mulig å styrke beredskapen, velferden og få ned forskjellene i samfunnet samtidig. Problemet er at regjeringa fortsatt freder mange av høyresidas skattekutt.

– Nå skjer det store endringer rundt oss fort. Da vil det være rart om det eneste som ligger fast er at skatten ikke kan økes for bedrifter som går med overskudd, for de med høye inntekter eller store formuer og utbytter. Det er på tide at Arbeiderpartiet legger vekk sitt «skatteløfte».

– Nå legger også Finansdepartementet opp til å bruke flere milliarder i år enn planlagt, og da legger vi til grunn at det er en forsvarlig oljepengebruk. Handlingsrommet er større enn regjeringa har gitt inntrykk av. De bruker det bare ikke på å sikre at fellesskapet stiller opp for de som rammes.