Mer privatisering og flere velferdskutt

– Aldri før har det vært så mange milliardærer i Norge. Blant Norges aller rikeste personer finner vi flere velferdsprofitører. Men samtidig som regjeringa lanserer sine årlige velferdskutt får velferdsprofitørene beholde sine sugerør i statskassa, sier Seher Aydar, Rødts 1. vara til Stortinget.

VARA TIL STORTINGET: Seher Aydar. Foto: Ihne Pedersen.

Regjeringa øker maksprisen for barnehage med 95 kroner, til 3 135 kroner i måneden. Det betyr at maksprisen har økt med hele 805 kroner siden denne regjeringa kom til makta. Samtidig som foreldre flest må betale mer for barnehagene, legger regjeringa fortsatt opp til at kommersielle aktører skal få ta ut profitt fra skattepenger bevilga til barnehagbarna.

–  Regjeringa øker midlene til kjøp private tjenester i barnevernet. Det sier seg selv at når det er viktig å levere profitt til eierne, er ikke barna lenger i sentrum. Dette øker risikoen for at barn og ungdom ikke får det tilbudet de har krav på. Derfor mener vi at det bare skal være offentlige og ideelle som får drive velferdstjenester som barnevern.

Regjeringa øker også bevilgningene til nøytral merverdiavgift for sykehusene, som gjør det mer lønnsomt å kjøpe eksterne tjenester fra kommersielle aktører. Rødt vil heller satse på et offentlig tilbud som fokuserer på befolkningas helsebehov, ikke profittmotiv.

De legger opp til en privatisering av velferden, samtidig som de øker prisene for folk flest som bruker velferdstjenester. Nå koster det mer å sende barna våre i barnehagen, vi møtes med økte egenandelstak hvis vi trenger helsehjelp, og vi opplever kutt i arbeidsavklaringspengene hvis vi blir for syke til å jobbe, sier Aydar

Aydar peker også på at regjeringa vil:

  • Øke i både egenandelstak 1 og 2 med 91 kroner hver.
  • Kutte i skjermingstillegget til uførepensjonister
  • Fjerne muligheten flyktninger har for å komme opp til minstepensjon når de har flyktet fra landet de har hatt yrkeslivet sitt i
  • Redusere støtten til briller til svaksynte barn

Dette er bare noen av de mange av grunnleggende velferdsordningene våre som regjeringa svekker med sitt budsjettforslag, avslutter Aydar.

Les også: Alt om statsbudsjettet