Program


Program for Rødt Lillestrøm 2019 - 2023

Kamp mot Forskjells-Norge

Vi lever i en tid med økende forskjeller. Makt og penger blir samlet på stadig færre hender. Regjeringen kutter i velferdstiltak for de svakeste samtidig som de reduserer skattene for de rike. Kommunene får det stadig trangere økonomisk som gjør at de må prioritere stadig hardere. Staten kutter også i sine støtteordninger til de svakeste. For oss er det helt uaktuelt å kutte i sosialhjelp og boligstøtte fordi familien får barnetrygd e. l.Disse tingene gjør at vanlige folk får det stadig vanskeligere. Det er ikke lengre sånn at velferdstaten tar godt vare på deg om du ble alvorlig syk. Stadig flere må søke sosialhjelp for å overleve. For å bøte på dette la Rødt i sitt alternative budsjett for 2018 inn 13 Mrd ekstra på kommunebudsjettene. For nye Lillestrøm Kommune ville dette gitt 121 millioner ekstra.

Rødt jobber hver dag for å skape et varmere samfunn både på Stortinget og i mange kommunestyrer, der vi styrker felleskapsløsningene og reduserer makt og innflytelse for de rike. Vi vil reparere det offentlige sikkerhetsnettet så ingen faller utenfor, øke skattene for de som har mye i stedet for å legge til usosiale avgifter, som bompenger og kutt i tilbudet til de svakeste. Det skal ikke være sånn at stadig flere må ha to jobber for å få dekket utgiftene og aldri kunne etablere seg fordi de aldri får fast jobb. Trygder og pensjoner må være gode nok til at de som ikke kan jobbe eller er pensjonister kan leve gode liv.

Arbeidslivspolitikk

Rødt har alltid stått på barrikadene for å kjempe for et bedre arbeidsliv der ingen får ødelagt helsa si av jobben eller må gå på midlertidig kontrakter i åresvis uten å kunne etablere seg. Lillestrøm Kommune skal være en pådriver for gode lønns og arbeidsvilkår. Det betyr også at vi vil at Lillestrøm Kommune skalunngå midlertidige ansettelser og innleie så mye som mulig. I hvert fall ikke utover det som var lovlig før Regjeringens liberalisering i 2015. Det betyr at vi vil innføre Oslo-modellen som stiller krav til kommunen både som arbeidsgiver og som oppdragsgiver om tiltak mot sosialdumping og et useriøst arbeidsliv.

Rasisme og diskriminering

Vi ser en økning i rasisme og fremmedfrykt. Nazister marsjerer igjen i norske gater og representanter for regjeringspartiene kommer med dårlig tilslørte rasistiske utspill. De spiller på frykt og hat for politisk vinning. Heldigvis virker det ikke og solidariteten mellom folk står sterkere enn på lenge. Rødt vil at Lillestrøm skal ta i mot enda flere flyktninger og innvandrere.Her i Lillestrøm er viflinke med integrering og har ingen store problemer med dagens innvandring. Vi er ikke redd for å diskutere utfordringene som kommer når forskjellige kulturer møtes. Vi tør å si ifra når noen er vant til en praksis som vi mener er uakseptabel, men vi husker også på at folk er folk Vi har alle de samme grunnleggende behovene og mer tilfelles enn det som skiller oss.

Diskriminering kommer i mange utgaver ved siden av rasismen er det kvinneundertrykkingen som er mest omfattende og i stor grad innebygget i hvordan samfunnet fungerer. Her er det langt igjen til vi er i mål. Selv om mye har skjedd de siste tiårene. Kvinner tjente for eksempel gjennomsnittlig bare 87% av det menn gjorde i 2018. Rødt står på barrikadene mot all diskriminering, også den som rammer de som har et annet kjønnsutrykk og/eller valg av partner. Alle har rett til å få være den de er uten diskriminering og undertryking. Vi deltar selvsagt i Oslo Pride paraden 22. Juni.

Rødt er sterkt i mot å gi nazister og andre hatgrupper en talerstol eller plattform som om de var vanlige meningsmotstandere. Det er de ikke. Hver gang slike grupper får slippe til er det mange som blir nektet sin frihet og ofte utsatt for voldelige angrep.Aldri mer er ikke bare ord i historieboka. Aldri mer er et løfte om aldri vike unna for hat og rasisme. Sammen skaper vi et varmere og mer inkluderende samfunn.

Boligpolitikk og byutvikling

Boligprisene øker stadig. Nå erdet i praksis ikke mulig for en familie med en vanlig inntekt å etablere seg i praktisk avstand til kollektivknutepunkter, butikker og offentlige tjenester i Lillestrøm Kommune. Romerike har en høy befolkningsvekst og Lillestrøm vil ta en stor del av denne også framover. Skal det gå bra er vi nødt til å bygge rimeligere boliger som de som jobber i nærheten har råd til å bo i. Vi må ha næringsutvikling som gir flere arbeidsplasser nær der folk bor.

Vi må også satse enda hardere på kollektivttilbudet, det går ikke an å bygge seg ut av køproblemene.

Bompenger vil ikke løse noe så lenge folk ikke har noe godt alternativ til bil, da blir det bare enda en usosial avgift folk må betale.

Miljø og klimapolitikk

Lillestrøm Kommune har ambisiøse klimamål. Det må vi ha skal vi ta vår del av jobben med å bremse klimaødelegelsen. Ungdommene som skolestreiket har helt rett. Vi må reagere nå. Vi må bevege oss vekk fra fossilt brennstoff og over på fornybare energiformer, men uten å ukritisk ofre naturområder.Vi må bygge ut kollektivtilbudet og sykkelveiene slik at det blir lett å velge bort bilen.Vi må beskytte jordbruksområder ogandre naturområder. Vi trenger mer kortreist mat. Å bygge boliger i Nitelva er galskap. Lillestrøm kommune har store naturvernområder som vi må beskytte. Næringsutviklingen må vinkles inn på miljøvennlige produkter og tjenester. Vi må tenke mer langsiktig og ikke la politikken bli styrt av kortsiktige profittmotiv. Vi må stå i mot kapitalismens evige trang til hemningsløs vekst koste hva det koste vil. Vi trenger ikke bare kortreist mat, men også kortreiste jobber. De som jobber i kommunen må også ha råd til å bo her.

Skole og ungdomspolitikk

Barn og ungdom er framtiden, skal vi lage en kommune det er godt å bo i må vi starte med de unge. Vi må sørge for at de har et sunt fritidstilbud som ikke koster for mye penger. Vi må ha mange nok gode barnehager hvor pengene går til barna og ikke velferdsprofitører. Vi må ha barnehager og skoler som jobber aktivt mot mobbing, rasisme og annen trakassering. Vi må ha skoler som tilpasser opplæringen til den enkelte elev og som lærer elevene å tenke sjøl og å manøvrere trygt i dagens informasjonssamfunn. Elever som har lært å respektere hverandre.

Rødt mener at leksefri skole og varm skolemat vil gi både bedre læring og sosial utjenvning. I dagens system er mye av læringen overlatt til hjemmet og de ressursene som foreldrene kan stille opp med. Rødt mener også at gratis barnehage og skolefritidsordning(SFO) vil redusere forskjellene og bidra til integrering.

Ikke alle ønsker eller har råd til å betale for å delta i den organiserte idretten eller ta dyre dans- eller musikktimer. Vi trenger flere ungdomsklubber og aktiviteter som koster lite eller ingenting. Mye av dette kan gjøres i samarbeid med SFO, skole og frivillige organisasjoner. Barn og unges kommunestyre er et kjempegodt tiltak som må bygges ut. Rødt vil gi ungdommen større innflytelse på samfunnet de skal arve. Vi er for å gi sekstenåringer stemmerett.

Internasjonal Solidaritet

Rødt er i mot EØS, vi skal bestemme selv i eget land. Europa kommer uansett til å handle med oss. For oss er økt folkestyre viktig. Vi er konsekvente i mot USA og Natos angrepskriger i resten av Verden. Disse krigene handler om å rydde vei for kapitalistenes hensynsløse utnyttelse av arbeidskraft og naturressurser.Rødt er solidariske med alle folk som kjemper for frihet, blant andre palestinere og kurdere.