Lillehammer kommune sliter med helse og omsorgssektoren

Leserinnlegg i avisa GD lørdag 3. november: Hvorfor lykkes ikke Lillehammer kommune med å tilby helse og omsorgstjenester som skaper tillitt hos innbyggerne og de ansatte? Over en årrekke har vi fått illustrert feil og mangler ved dagens tilbud. Er det grunn til å tro at dette vil endre seg i tiden som kommer? I så fall må den politiske tilnærmingen få en ny dimensjon. Bygge framfor å rive. Tillitt framfor kontroll. Handling framfor ord. Vilje framfor tafatthet.

Sist Rødt inngikk en avtale med Arbeiderpartiet om flertall og ordfører, var ikke engang blekket tørt før arbeiderpartiet brøyt avtalen på en rekke punkter. Flere av punktene omhandlet hvordan vi som kommune skulle sikre at helse- og omsorgstilbudet ble bedret. Til slutt var ikke avtalen verdt papiret den var skrevet på, samarbeidet ble avsluttet. Uenigheten var for stor.

I ettertid har vi konstatert at våre dystre påstander har blitt bekreftet. Vi har bak oss flere år hvor både innbyggere og ansatte har preget avissidene med beskrivelser av helsetjenester som ikke er Lillehammer verdig. Perioden har vært preget av:

- Politiske føringer som ikke har medført bedring. Økonomiske kutt som har gitt dyrere og dårligere tjenester. Arbeidsforhold som er blitt forringet. Omdømme som er svekket.

- Fagforeninger som har advart mot kursen som var vedtatt politisk. Godt illustrert med 11 punkter framført av Fagforbundet om manglende styring og feilslått politikk.

- Kommunalsjef og tjenesteområdeleder som har blitt flyttet.

- Vernetjeneste som har varslet om at liv kan gå tapt.

- Utskrivningsklare pasienter på sykehus som kommunen ikke klarer å overta og ivareta.

- Vedtak om tillitsreform i desember 2016 som ennå ikke er innført.

- Utilstrekkelig rekruttering av faglært helsepersonell og en massiv innleie fra vikarbyråer.

Arbeiderpartiet har et betydelig ansvar for denne elendigheten gjennom sin feilslåtte politikk.

I disse dager legges siste hånd på Kommunedelplan for helse og omsorg som skal gjelde i perioden 2018-2028. Slik den i dag ser ut er den ikke i nærheten av å gi trygghet om gode endringer. Mange ord, lite konkret handling. Det er fra administrasjonens side sagt at det er de ulike tjenesteområdene som skal oppfylle intensjonene i kommunedelplanen i sine handlingsplaner. De handlingsplanene foreligger ikke pr dags dato. Det er et betimelig spørsmål om de vil foreligge før planen skal vedtas, eller først ved budsjettbehandlingen i desember, eller ikke før etter nyttår. Om handlingsplanene ikke foreligger før vedtak vil kommunedelplan for helse og omsorg kun framstå som ord på et papir, og ikke som et reelt styringsdokument . Altså en fortsettelse av hva vi har fått mer en nok av.

I kommunevalget 2019 håper Rødt på velgernes tillit slik at vi sammen med kommunens innbyggere kan være pådrivere for å skape gode og verdige helsetjenester i kommunen vår.

Øyvin Aamodt og Turid Thomassen

Rødt Lillehammer