Lemfeldig med tall

Leserinnlegg i avisa GD 26. juni 2017: Fagforbundets 13 kritiske punkter vedrørende situasjonen i helsesektoren i Lillehammer fortjener å bli tatt på alvor. Etter utspillet har konstituert sektorsjef Ludvigsen hatt to lange innlegg i avisa. Ingen av dem omhandler innholdet i de tretten punktene.

Ingen av innleggene omhandler innholdet i de tretten punktene, men sier noe mer generelt om kommunale helseutfordringer som ingen kan være uenig i.  Det later til at administrasjonens strategi er å få innbyggerne til å tro at fagforbundet er mot omstilling og derfor ikke kan tas på alvor. Synd.

Til nå har Ludvigsen brukt noen tall som virker til å villede. I forrige innlegg var det at hjemmetjenesten med 40 færre ansatte hadde 200 flere pasienter. I formannskapet ble dette endret. Hadde vært på sin plass at det også ble dementert i GD.

Nå går Ludvigsen ut og beskriver at Lillehammer kommunes hjemmetjeneste har 50 sykepleiere. Det kan hende at dette stemmer på papiret, men hvor mange årsverk utgjør de som jobber direkte med pasientene, hvis du trekker fra administrasjon og annet fravær? Eller for å være helt konkret: Hvor mange sykepleiere var i pasientrettet arbeid i hjemmetjenesten tirsdag 20 juni kl. 10.00, da formannskapsmøtet starte?

Vi venter spent på svar, og ber om at sykepleierforbundet får verifisere dette tallet.

Turid Thomassen og Øyvin Aamodt

Rødt Lillehammer