Høyre støtter høyrepolitikk

Leserinnlegg på www.gd.no torsdag 3. desember og i avisa GD fredag 4. desember: Ikke overraskende er det (foreløpig) kun Høyre som har gitt sin støtte til kommunedirektørens budsjettforslag om å kutte 48 stillinger og 17 sykehjemsplasser. Svekket tjenestetilbud i kommunene fører jo til at de som har råd til det etterspør private tjenester. Noe som passer høyresida godt.

Ap og SV har så langt ikke gitt noen signaler om hvordan de vil forholde seg under budsjettbehandlingen 10. desember. De fem partiene i posisjonen sier at de vil bli enige seg i mellom før de sier noe til oss andre.

Budsjettbehandlingen vil gi et tydelig signal på hvor skillelinjene for de politiske partiene går i Lillehammer.

Rødt har som eneste parti utarbeidet et budsjettforslag hvor velferdsgodene blir opprettholdt på ansvarlig vis og sykehjemsplasser ikke blir fjernet.

Øyvin Aamodt, gruppeleder Rødt, Lillehammer