Åpenhet og innsyn?

Leserinnlegg på www.gd.no mandag 11. januar: Hvorfor tar det så lang tid å få svar på hvorfor ikke teststasjonen i Ungdomshallen legges et annet sted? 25.november sendte jeg en forespørsel om innsyn i referatene fra kriseledelsen, presisert senere til å være spesielt de møtene som omhandlet teststasjon i Ungdomshallen og spørsmålet om hvorfor ikke teststasjonen kunne legges et annet sted for å kunne åpne Ungdomshallen for barne- og ungdomsaktivitetene som burde få være der.

Nå er vi snart i midten av januar og jeg har ennå ikke fått tilgang til noe, tross tre purringer. Det er nå halvannen måned siden henvendelsen ble sendt. Forklaringen jeg har fått på manglende svar er at kommuneadministrasjonen har vært opptatt med krisehåndtering.

Det ble, etter innbyggerinitiativ og presseoppslag bygget en ny teststasjon bak Ungdomshallen som ennå ikke er i bruk. Den sto klar til bruk før jul, ifølge håndverkeren som satte den i stand. Ungdomshallen ble lovet åpnet for barn og ungdom før jul. Det skjedde ikke. Det har faktisk ikke skjedd ennå.

Ordførerens løfte om åpenhet og involvering er lite verdt om virkeligheten viser noe annet.

I denne og tidligere saker er det for tiden ingen god utvikling i Lillehammer kommune, dessverre. Hvordan kan dette være så vanskelig? Sett bort fra personvern bør det vel ikke være noen begrensninger?

Øyvin Aamodt, gruppeleder Rødt, Lillehammer