Lanserer nytt arbeidsprogram for 2021-2025

Mandag legges forslag til nytt arbeidsprogram for neste stortingsperiode fram. Lanseringen strømmes direkte på Rødts Facebookside.

NESTLEDER: Marie Sneve Martinussen er nestleder i Rødt og leder av programkomiteen. Foto: André Løyning.

– Dette er Rødts første program som Stortingsparti. Det er et nytt program som står støtt på tydelige og gjenkjennelige politiske prinsipper, men der slagord er byttet ut med konkret og gjennomførbar politikk, sier Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt og leder for programkomiteen.

Komiteens forslag kan lastes ned som PDF her:

Komiteens forslag til arbeidsprogram 2021 - 2025

Til behandling på Rødts landsmøte 2021

Sammen med Seher Aydar, Rødts 1. vara til Stortinget, presenterte Sneve Martinussen komiteens forslag til nytt program på en pressekonferanse på Stortinget mandag.

– Det trengs når Rødt skal få mer innflytelse, at vi ikke bare har et program med mange gode mål, men også kan vise fram veien dit, skritt for skritt.

– En del av det som står i programmet er nytt for verden, faktiske nye ideer. Mens andre ting er nytt for partidemokratiet. Det er ting vi har jobba med her på Stortinget og i partiledelsen, i alternative budsjetter og representantforslag, som nå blir lagt fram for demokratisk behandling. Nå må våre 10 000 medlemmer må finne ut om de er enig i valgene vi har tatt - eller ikke. Det blir spennende.

Komiteen som har jobba fram dette forslaget består av folk med erfaring fra fagbevegelsen, fra næringsmiddelindustrien, helsevesenet, Raufoss-industrien og fagbevegelsens egne kunnskapssenter. Og den består av folk med erfaring fra å sette Rødts politikk ut i livet fra posisjon i kommunene, fra Tromsø, Stavanger, Kragerø.

Les hos Dagsavisen: Flertall i Rødt sier nei til sluttdato for oljeindustrien i partiets program

Marie Sneve Martinussen trekker fram noen områder som er spesielt viktige for Rødt:

– Industri er alltid viktig, men spesielt i møte med klimakrisa og behovet for å trappe ned Norges største industrigren uten å ramme arbeidsfolk og lokalsamfunn har det vært viktig for Rødt å komme med et langt og detaljert industriprogram. Som setter tydelige mål for Norge som industrinasjon, og hvordan vi skal øke verdiskapingen istedenfor å sende arbeid, råvarer og miljøansvar ut av landet.

– Kamp mot Forskjells-Norge går igjen i alle programmets kapitler, fordi klasseskiller skapes og forsterkes i alle samfunnets institusjoner - i arbeidslivet, boligmarkedet, skolen og så videre. Vi har tatt tak i drivkreftene som ligger bak de økende forskjellene og foreslår politikk som vil flytte flere kostnader fra hver enkelts bankkonto til fellesskapet - og som flytter flere inntekter fra overfylte bankkontoer til det samme fellesskapet. Vi foreslår en dynastiskatt for de som arver store formuer, økt skatt på aksjeutbytte og setter samtidig en tydelig grense for hvem som ikke skal betale mer skatt med Rødts politikk - nemlig de som tjener under 600 000 kroner i året.

– I dette programmet peker vi ut en retning og tiltak for å sikre en politikk som både får ned utslippene og ulikheten, og ikke er for de med god råd som bor i byene. Vi foreslår differensierte miljøavgifter som vil gjøre at de som har mest også bidrar mest og de som bruker mest kutter mest. Dette vil vi gjøre blant annet gjennom en progressiv avgift på fly mellom de store byene i Sør-Norge og en differensiert el-avgift mellom basisforbruk og unødvendig luksusforbruk. Også foreslår vi massiv utbygging av kollektivtransporten, at jernbanen tas tilbake til fellesskapet og å gjenreise NSB.

Les hos NRK: Raudt vil innføre luksusavgift på fly og straum

Les i Nationen: Rødt vil ha tiltakspakke for klimavennlig samferdsel i distriktene

– Arbeidsliv er det siste punktet jeg vil nevne, men det kommer først i programmet. Det er i arbeidslivet interessekonfliktene står sterkest, og der det er viktigst å få flytta makt. Fra arbeidsgivere med frie tøyler til arbeidsfolk som i dag står med telefonen i hånda og venter på oppdrag. Og det er i arbeidslivet vi ser de verste effektene av den økonomiske delen av korona-krisa.

– Til sammen er dette radikalt program som kommer til å provosere mange av de som har mest makt og mest rikdom her i landet, eiendomsbaronene som har sendt luksushyttesalget i været midt i ei økonomisk krise og velferdsprofitørene som selger barnehager for milliarder. Men for de som ikke er en del av den økonomiske eliten, de som bygger hyttene og sender ungene sine i barnehagen, vil det være et program der de ser seg selv og sin egen hverdag, sier Sneve Martinussen.

Les i Dagbladet: Vil ta gigantene av børs

Har du forslag til ny politikk for Rødt i årene som kommer kan du henvende deg til ditt lokallag. Usikker på hvilket lag du tilhører? Kontakt kristoffer@roedt.no

>> Les mer om prosessen for nytt arbeidsprogram.