Landsmøte 2025

Rødt avholder landsmøte fredag 28. februar til søndag 2. mars 2025 på Sundvollen i Buskerud.

Saksliste

1. Konstituering

2. Beretning

3. Regnskap

4. Strategi og handlingsplan

5. Retningslinjer for budsjett

6. Arbeidsprogram

7. Uttalelser

8. Valg av ledelse og revisorer

Arbeidsprogram

Landsmøtet 2025 skal vedta nytt Arbeidsprogram for Rødt. Komiteen ledes av Mimir Kristjansson og kan kontaktes på program@roedt.no. Komiteen ville legge fram sitt forslag i midten av septemeber. Les mer om arbeidsprogramprossesen og hvordan eksterne organisasjoner kan påvirke på roedt.no/program2025.

Skjema under kan brukes av lag og medlemmer for å komme med innspill til arbeidsprogramkomiteen.

Strategi og handlingsplan

Landsmøte 2025 skal vedta ny Strategi for Rødt. Komiteen ledes av Tobias Drevland Lund. Komiteen vil legge fram sitt forslag i midten av oktober. Skjema under kan brukes av lag og medlemmer for å komme med innspill til strategikomiteen

For å sikre bred diskusjon i partiorganisasjonen har komiteen laget et diskusjonsopplegg til lokallagene.

Diskusjonsnotat om Rødt sin strategi- og handlingsplan

Til diskusjon i forkant av landsmøtet 2025