Program


Hvorfor stemme Rødt i Kristiansund

 • Vi har kjempet og vil fremdeles kjempe for at lokalsykehuset med nåværende funksjoner skal bestå.
 • Vi vil jobbe for skroting av helseforetaks­modellen.
 • Rask psykisk helsehjelp skal bestå som et tilbud fra Kristiansund kommune.
 • Vi vil styrke lavterskeltilbudet Psykisk helsetjeneste for barn og familier.
 • Utekontakten må gjenopprettes.
 • Vi ønsker å opprettholde kommunale barne­hager og nærskoler som ikke allerede er vedtatt sammenslått.
 • Dalabrekka barneskole og Gomalandet barneskole skal ikke slås sammen før nye Gomalandet skole står klar.
 • Velferdsprofitører skal ikke berike seg på våre skattekroner, derfor sier vi nei til privatisering og konkurranseutsetting.
 • Søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage.
 • Frivillighet skal oppskattes, men må aldri erstatte oppgaver som tilhører det offentlige.


 • Vi ønsker å styrke og videreutvikle Sundbåten som et gratis kollektivtilbud.
 • Vi vil at de småbarnsforeldrene som ønsker det, skal få et engangsbeløp ved innkjøp av tøybleier.
 • Miljøperspektivet skal være en sterk prioritet ved byutvikling.
 • Vi er imot bompenger da dette er en flat og usosial skatt.
 • Rødt Kristiansund støtter en folkeavstemning vedrørende regionstilhørighet. Vi mener at dette bør utredes først.
 • Barnetrygden skal holdes utenfor beregning av sosialhjelp.
 • Gjennom en sosial profil i alle politiske ­avgjørelser jobber vi for å utjevne den store ulikheten vi opplever i samfunnet i dag.
 • Vi vil gå fra rådmannsstyrt kommune til politiker­styrt kommune.