Vi er ikke i samme båt

Leserinnlegg i FVN 17\4 Av Vivian Jacobsen, Thorstein Johannessen og MortenHalvorsen Rødt Kristiansand

Vi er ikke i samme båt

Koronapandemien har avslørt et økende forskjells-Norge, Rødt går til valg for en ny retning med fellesskap i sentrum.

Da koronaviruset begynte å spre seg var det mange som følte at nå var alle i samme båt. Men pandemien har tvert om vist at Norge er et klassesamfunn, og at krisa rammer ulikt. Årets valg handler derfor om å skape et vendepunkt i kampen mot forskjells-Norge så vi kommer på rett spor etter pandemien.

Klasseskillene er det som virkelig har preget koronapandemien hittil. De høye smittetallene finnes hos dem som bor trangt eller ikke kan ta med jobben hjem. Det er også tydelige klasseskiller i hvem som mister jobb og inntekt. På tvers av sektorer er det de som har løs tilknytning til arbeidslivet som ryker først, de som er innleid via bemanningsselskap, har midlertidig stilling eller rett og slett er de som ble ansatt sist. Det er en av grunnene til at unge og innvandrere har vært overrepresentert blant ledige.

De yrkene som er hardest rammet av smitteverntiltak kjennetegnes av lav lønn, lite utdanning eller få rettigheter. Den doble regninga kommer når de som ligger på topp i smitte er de samme som blir permittert fordi vi skal holde avstand.

På første klasse derimot, er sporene etter krisa vanskeligere å finne. Da bladet Kapital gjorde gjennomgang av landets 400 rikeste i 2020, var hovedbildet at de rike holder stand. Noen går opp, noen ned, men de fleste ligger i ro. Samlet sett har de superrike på toppen like stor rikdom og makt som før krisa. Krisepakkene har vært basert på en rørende naiv tillit til aksjonærer, konsernledelser og eiere. Uten krav om utbyttestopp eller husleiekutt har vi endt opp med å sende flere milliarder rett i lomma på skattetriksere og eiendomsbaroner.

Mangelen på en rettferdig krisepolitikk fører til at Forskjells-Norge forsterkes i stort tempo. Uten et politisk vendepunkt vil vi ende opp med at det er de som har minst som tar kriseregninga på vegne av oss alle.

Derfor blir årets valg så viktig. En meningsmåling viser at kampen mot sosiale forskjeller er den viktigste saken for folk før valget. Det lover godt for muligheten for en rødgrønn regjering. Men like mye som et regjeringsskifte trenger vi også et reelt retningsskifte. Med et rekordvalg for Rødt kan vendepunktet mange ønsker seg bli virkelighet.