Klare for rekordvalg, kamp mot forskjeller og for gratis tannhelse

Med rekordmange medlemmer i ryggen og nytt program avslutter Rødt sitt landsmøte søndag 7. mars. – Nå er vi klare for et rekordvalg til høsten, sier Bjørnar Moxnes.

LEDERTRIO: Silje Josten Kjosbakken, Bjørnar Moxnes og Marie Sneve Martinussen. Foto: Håkon Mosvold Larsen.

Rødts landsmøte gjenvalgte i dag partiets ledertrio med Bjørnar Moxnes som partileder, Marie Sneve Martinussen som 1. nestleder og Silje Josten Kjosbakken som 2. nestleder.

– I åtte år har Erna Solberg kastet skattegaver etter milliardærene og skattepenger etter velferdsprofitørene. Rødt er den viktigste motstanderen mot regjeringas forskjellspolitikk. Årets valg skal bli et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge, og Rødt er klare for et rekordvalg, sier Bjørnar Moxnes.

Hovedsaken på landsmøtet var vedtak av arbeidsprogram for neste stortingsperiode.

– Rødt går nå til valg på offensive velferdsreformer for folk flest. Et viktig krav blir gratis tannhelse, finansiert av økt skatt for spesielt de én prosent rikeste, dem med inntekter over 2 millioner og formuer over 10 millioner. Vi vil styrke sikkerhetsnettet, gjøre det økte nivået for dagpenger varig, og styrke det offentliges ansvar for å få arbeidsledige folk inn i jobb igjen. Slik skal vi ta Norge ut av koronakrisa. Målet må være full sysselsetting, sier Moxnes.

– Gjennom helga har det vært mye oppmerksomhet om noen vedtak som det er delte meninger om i partiet, men det Rødt står samlet om er en tydelig politikk for både klimakutt, arbeidsplasser og natur.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: Ihne Pedersen.

– Rødt er det tydeligste partiet for en rettferdig miljøpolitikk. Vi er også det partiet som støtter fagbevegelsens kamper for bedre arbeidsvilkår og et organisert arbeidsliv aller tydeligst. Det ser vi i sak etter sak, sier Moxnes.

I tillegg til ledertrioen består arbeidsutvalget nå av partisekretær Benedikte Pryneid Hansen, faglig leder Markus Hansen, økonomiansvarlig Finn Olav Rolijordet og Alberte Bekkhus, leder i Rød Ungdom.

Nyvalgte medlemmer i sentralstyret er Seher Aydar, Roald Arentz, Mailiss Solheim-Åkerblom, Joakim Møllersen og Gyro Fjordheim Fjermedal.

Rødt har planer om å starte valgkampen rekordtidlig i år. Allerede før landsmøtet hadde de samlet inn 1,5 millioner til valgkampen, med en rekke mindre bidrag fra over 5.000 personer. Rødt har også tredoblet medlemstallet siden forrige stortingsvalg, og hadde ved årsskiftet 10.533 medlemmer.

Viktige vedtak i nytt arbeidsprogram:

 • Økt skatt på store formuer, høye inntekter, selskapsoverskudd og arv av svært store beløp (5 mill kr). Ingen skatteøkninger for det store flertallet, som har årsinntekt under 600.000, og kutt i flate avgifter.
 • Innføre offentlig finansiering og drift av tannhelsetjenester.
 • Gjøre koronatiltak for de arbeidsledige varige: Forbedre permitterings- og dagpengeordningen for arbeidsledige: øke dekningsgraden til 80 prosent for inntekt opp til 3G, reduserte inngangskriterier, kutte karensdager og gjeninnføre feriepenger på dagpenger. Dette er endringer som spesielt kommer de som har hatt lav lønn til gode
 • Bygge opp offentlig arbeidsformidling der behov for arbeidskraft og folk som er arbeidsledig kobles sammen med programmer for kompetanse, omskolering og utdanning, og der partene i arbeidslivet deltar i samarbeid med offentlige etater.
 • Reversere kuttene i arbeidsavklaringspenger (AAP) og utvide AAP-ordningen til fire år. Forlengelse skal gis der avklaring ikke er ferdig. Karensperioden skal avvikles.
 • Arbeidsinnvandrere, også fra EØS-området, må ha en ansettelse og arbeidskontrakt med lønns- og arbeidsvilkår etter norske tariffavtaler, for å få oppholdstillatelse for arbeid i Norge.
 • Gratis fergetransport for alle og redusere priser på båt for de som pendler til arbeid, utdanning eller offentlig velferdstilbud. Prøveprosjekt med mål om gratis kollektivtransport i hele landet. (Rødt har satt av midler til å kutte prisene på kollektivtransport, inkludert ferge, med 20 prosent på et år i sitt alternative budsjett, og Stortinget har allerede vedtatt at regjeringa skal legge fram en plan for å redusere fergeprisene med 50 prosent i neste stortingsperiode.)
 • Avslutte anbud på person- og godstrafikk på jernbane. Reversere privatiseringen av jernbanen.
 • Skifte navn fra Vy til NSB, og samle en rekke av de selskapene som i dag driver ulike deler av jernbanen igjen.
 • Ta Equinor av børs, avvikle utenlandssatsingen i olje- og gassprosjekter og gjøre selskapet til et industrilokomotiv for samfunnsbygging i hele Norge.
 • Nedtrapping av olje- og gassnæringen skal skje planmessig og demokratisk styrt for å hindre tap av arbeidsplasser, med et statlig finansiert investeringsprogram, utviklet av fagbevegelsen, industrien og staten, ut rettet mot leverandørindustrien for å på kort sikt erstatte oppdrag som følge av stopp i nye utbygginger på sokkelen.
 • Opprette et nasjonalt industrifond, hvor en andel av oljefondet settes av til å gjøre strategiske investeringer i hjemlig industriproduksjon, med formål om å sikre teknologisk utvikling, økt eksport av varer, flere industriarbeidsplasser, økt verdiskaping og mer videreforedling i Norge.
 • Økt norsk matproduksjon. Selvforsyningsgraden korrigert for importerte kraftfôrråvarer skal være minst 50 prosent innen 2025 og 60 prosent innen 2030.

Hele sentralstyret:

 • Leder: Bjørnar Moxnes
 • 1. nestleder: Marie Sneve Martinussen
 • 2. nestleder: Silje Kjosbakken
 • Faglig leder: Markus Hansen
 • Partisekretær: Benedikte Pryneid Hansen
 • Økonomiansvarlig: Finn Olav Rolijordet
 • Leder i Rød Ungdom: Alberte Bekkhus

Sentralstyremedlemmer:

 • Seher Aydar, Oslo
 • Sissel Hallem, Buskerud
 • Charlotte Therkelsen Sætersdal, Telemark
 • Synne Høyforslett Bjørbæk, Nordland
 • Mariette Lobo, Oslo
 • Roald Arentz, Sør-Trøndelag
 • Mailiss Solheim-Åkerblom, Hordaland
 • Gyro Fjordheim Fjermedal, Sør-Trøndelag
 • Joakim Møllersen, Oslo
 • Marie Sørhaug, Oslo
 • Rose Maiken Flatmo, Hordaland