– Ikke send regninga for klimakuttene til de som har minst fra før

– Rødt er opptatt av at klimapolitikken må være både effektiv og rettferdig. Vi vil kutte utslipp og ulikhet samtidig, sier Silje Kjosbakken, 2. nestleder i Rødt.

MILJØDIREKTORATET: Har ledet arbeidet med en faglig utredning om mulige klimakutt. Foto: Brage Aronsen.

Fredag 31. januar overleverte Miljødirektoratet sin utredning Klimakur 2030 til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). En faggruppe ledet av Miljødirektoratet, og for øvrig bestående av Vegdirektoratet, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova, har analysert 60 ulike klimatiltak som til sammen kan kutte utslippene med 40 millioner tonn de neste ti årene.

Les utredningen her: Klimakur 2030

NESTLEDER: Silje Josten Kjosbakken. Foto: Ihne Pedersen.

2. nestleder i Rødt, Silje Kjosbakken advarer mot å sende regninga for klimaproblemene til folk flest.

– Vi vil kutte på en sosialt rettferdig måte. Og der vi må innføre avgifter, må vi ta hensyn til økonomi, miljøbelastning og distriktshensyn.

– Fram mot 2030 må vi skape en grønn, norsk samfunnsmodell. Da holder det ikke med elbiler og vegetarmat. Da må vi bygge opp fornybare industrier som kan overta i takt med at oljenæringen trappes ned, sier Kjosbakken.

Regjeringspartiene har lovet å gjennomføre en rekke av forslagene, eller finne alternativer som gir like store utslippskutt. Men på ett vilkår: Klimakuttene må ikke gå utover den økonomiske veksten.

– Regjeringa sier at tiltakene ikke skal gå ut over den økonomiske veksten. Men denne regjeringa har ikke sikra vanlige folks lønnsvekst, de har sikra større økonomiske forskjeller og vekst hos de rikeste. Det løser ingen klimaproblemer – nå må det kuttes i utslipp og ulikhet samtidig.

– Klimakur 2030 viser at det er mulig å kutte klimagassutslippene, men da må vi handle raskt. Regjeringen har ikke vist handlekraft tidligere. Det er de nødt til å gjøre nå, avslutter Kjosbakken.