– Har de ikke lært noe som helst av 10 år med mislykkede angrepskriger?

Rødt sier nei til at norske soldater skal sendes til nok en vestlig krig i Afrika, ledet av tidligere europeiske kolonimakter. Det forteller vara til Stortinget og 2. kandidat i Oslo, Seher Aydar. Hun sender samtidig en kraftig advarsel til Arbeiderpartiet.

MALI: Telly-landsbyen ved Bandiagaraklippen. Foto: Ferdinand Reus/Wikimedia Commons.

– De siste årene har Norge kriget i Irak, Syria, Afghanistan og Libya: alle krigene har vært fullstendig mislykket. hundretusener er drept, millioner drevet på flukt. Og den vestlige krigføringen i Mali, har hittil vært helt mislykket den også. Vi mener det norske forsvaret skal brukes til å forsvare Norge, ikke føre krig for vestlige stormaktsinteresser i Afrika, sier Seher Aydar.

– Det er ikke lenge siden daværende forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sa at deltakelse i krigføring i utlandet har gått på bekostning av Norges beredskap. Dette er helt feil prioritering av våre forsvarsressurser.

2. KANDIDAT I OSLO: Seher Aydar. Foto: Ihne Pedersen.


Utfordrer Arbeiderpartiet


I år er det 10 år siden den rødgrønne regjeringa tok en beslutning på SMS om å bombe Libya, en katastrofal krig på falske premisser som brøt FN-mandatet, drepte tusenvis av uskyldige, drev millioner på flukt og førte til en massiv oppblomstring av islamistisk terror, som spredte seg til en rekke land, deriblant Mali.

– Vi skjønner ikke hvorfor Ap nå har gitt Høyre-regjeringa flertall for å dra Norge inn i nok en tvilsom stormaktskrig i Afrika uten en åpen og grundig debatt. Regjeringa sier det folkerettslige grunnlaget for krigsdeltakelsen er en invitasjon fra regimet i Mali som nylig tok makten i et militærkupp – det holder ikke. Lærdommen fra Libya-krigen, som også ligger til grunn for anbefalingene fra et tverrpolitisk stortingsutvalg som Ap slutta seg til, var nettopp at det trengs mer demokratiske prosesser og mer selvstendige vurderinger før Norge skal gå til krig. Men her gjør man altså det stikk motsatte – sender norske styrker i krig i ly av sommerferien, på bakgrunn av invitasjon fra en tidligere europeisk kolonimakt og et afrikansk militærkuppregime.

– Vårt minstekrav er at ikke en eneste norsk soldat skal sendes til Takuba-styrken i Mali, før regjeringa har redegjort for et åpent storting om hva dette krigsoppdraget skal gå ut på, og det kravet burde Ap støtte. Såpass bør de ha lært av Libya-krigen, sier Aydar.

– Er det én ting USA og NATOs mislykkede kriger de siste årene viser, så er det at vestlig krigføring i Midtøsten og ellers i Afrika og Asia gjør vondt verre og skaper mer terror, ikke mindre. Frankrike, som leder operasjonen Norge skal delta i, bombet for noen måneder siden et bryllup i Mali og drepte 19 sivile. Vi kan ærlig talt ikke ha det sånn at det krever mer utredninger, konsekvensanalyser og saksbehandling å bygge en garasje enn å sende norske styrker i krig med potensielt dødelig utfall for tusenvis av mennesker. Betyr virkelig afrikanske menneskeliv så lite?

– Norge har nettopp hentet hjem soldatene fra NATOs totalt mislykkede krig i Afghanistan, og så skal regjeringa i ly av sommerferien, trekke Norge inn i enda en like mislykket stormaktskrig i Mali, som om de ikke har lært noe som helst.

– Rødt mener Forsvaret skal forsvare Norge, ikke militærkuppregimer i utlandet. NATO-krigen mot Libya har allerede destabilisert store deler av Afrika, inkludert Mali, og mer vestlig krigføring skaper bare mer lidelse for befolkningen. Det er grovt uansvarlig å sende norske soldater i livsfare og bruke skattemillioner på å krige for vestlige stormaktsinteresser i Afrika, sier Aydar.