Foreslår boikott av varer produsert i okkuperte områder

Fredag 14. juni fremmer Rødt et forslag for Stortinget om at Norge skal slutte å kjøpe varer som er produsert på okkupert jord i strid med folkeretten. Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil også gjøre det enklere for forbrukere å unngå varer produsert på okkupert jord.

Foto: Magne Hagesæter.

– Når Israel i ly av den havarerte fredsprosessen i Midtøsten fortsetter sin ekspansjonspolitikk er det nødvendig å si stopp. Dersom ikke verdenssamfunnet griper inn vil det til slutt ikke være noe Palestina igjen å forsvare, sier Moxnes.

– Så lenge Norge anerkjenner at de Israelsk-kontrollerte områdene som går utover statens grenser i 1967 regnes som okkupert land, skulle det egentlig bare mangle at vi avstår fra å kjøpe varer som er produsert i disse områdene, mener Rødt-lederen.

– Norge har støttet en rekke internasjonale erklæringer og FN-resolusjoner som krever at den israelske okkupasjonen av Vestbredden og Gaza opphører. Okkupasjonen er i strid med internasjonal rett, men Israel nekter å rette seg etter pålegg fra verdenssamfunnet. De fortsetter byggingen av ulovlige bosettinger og fordrivelsen av palestinere, til tross for at landet tiltrådte den fjerde Genèvekonvensjonen uten reservasjoner, og dermed er forpliktet til å ikke flytte sin egen sivilbefolkning inn i okkuperte områder.

I 2004 vurderte Den internasjonale domstolen i Haag lovligheten av Israels bosettinger på Vestbredden og Øst-Jerusalem, og konkluderte med at de er bygget i strid med folkeretten. I 2016 bekreftet FNs sikkerhetsråd at bosettingene er ulovlige og utgjør et soleklart brudd på folkeretten. Den internasjonale BDS-bevegelsen (Boikott, De-investering, Sanksjoner) oppsto som en reaksjon på den årelange straffriheten Israel har nytt godt av. Mer enn 170 organisasjoner som representerer det palestinske sivilsamfunnet har oppfordret til internasjonal boikott av varer fra okkuperte områder.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: Stortinget.

– Handelsboikott er et demokratisk og ikke-voldelig virkemiddel. Og det virker. Etter Gaza-krigen i 2014 skjøt den internasjonale BDS-bevegelsen for alvor fart, og de utenlandske investeringene i Israel sank dramatisk. BDS bygger på erfaringene fra handelsboikotten mot Sør-Afrika, som var avgjørende for å velte apartheidregimet. På samme vis er det gjennom økonomiske virkemidler at Israel kan presses til å endre politikk.

I Trondheim og Tromsø er det allerede vedtatt offentlig handelsboikott av varer produsert på okkupert jord. Flere liknende lokale initiativer er underveis.

– Det lokale engasjementet for palestinerne som drives fra jorda si er bakgrunnen for at vi også foreslår en ordning for merking av av israelske varer produsert på okkupert land. I dag kan det være vanskelig å unngå disse varene. Vi mener folk har rett til å vite hvilke varer som er produsert i strid med internasjonal rett når de handler, sier Moxnes.

Generaladvokat ved Domstolen i Den europeiske union, Gerard Hogan, er blant dem som har tatt til orde for en slik merkeordning. Den britiske dommeren har uttalt at EU-lovgivningen at krever varer produsert i israelske bosettinger er tydelig merket.

Her er Rødts forslag:

  • Stortinget ber regjeringen sørge for at det offentlige avstår fra å kjøpe israelske varer produsert i okkuperte palestinske områder i strid med folkeretten.
  • Stortinget ber regjeringen utarbeide en ordning for merking av israelske varer produsert på okkupert land i strid med folkeretten.