Marie Sneve Martinussen om statsbudsjettet: – Et testamente over åtte mørkeblå år

– Det beste med dette budsjettet er at det ikke blir vedtatt, sier Marie Sneve Martinussen om den avtroppende regjeringas forslag til statsbudsjett som ble presentert tirsdag morgen.

Finanspolitisk talsperson: Marie Sneve Martinussen, her på Rødts sommerpressekonferanse. Foto: Ihne Pedersen

– Regjeringa sier at norsk økonomi er ute av krisen. Men krisen er ikke over for de som sliter med høye strømregninger, alle som har utsatt tannlegebesøk av frykt for store regninger og alle de langtidsledige. Dette er et budsjett som setter milliardærene først. Nå trengs et vendepunkt, og Rødt vil dra en ny regjering i riktig retning, sier Marie Sneve Martinussen, finanspolitisk talsperson i Rødt.

Halv skatt til aksjeeiere og høvelkutt i velferden

– Høyre-regjeringa er seg selv lik. De har tapt valget på å føre en politikk som har gitt de rikeste alt de peker på og øke forskjellene. Nå fortsetter racet for å dele ut gaver til aksjeeierne og ramme de arbeidsledige. Regjeringa foreslår nye økninger i aksjerabatten på formuesskatten. Aksjeeiere skal ha halv formuesskatt, hilsen Høyre. Samtidig reverserer de feriepengetillegget for mange som har vært arbeidsledige og på dagpenger under koronakrisa. Dette er et brudd på stortingsvedtaket om å sikre alle de koronaledige feriepenger neste år.

– Regjeringa øker høvelkuttene i velferden. De såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsinnsparingene er på 1,9 milliarder. Det som begynte som en ostehøvel på velferdstilbudet, har endt som en motorsag som raserer velferden. Nå må velferdsstaten gjenreises, sier Martinussen.

Mener regjeringen har null troverdighet på rettferdig miljøpolitikk

– Klimapolitikken i statsbudsjettet har null troverdighet, både når det kommer til handlekraft og rettferdighet. Det er tydeligvis først når Jan Tore Sanner i praksis har null makt at klimaengasjementet kommer fram. Og etter åtte år med kutt i pendlerfradrag, økt elavgift og skattekutt til de rike, står det ikke til troende når regjeringa først på sin avskjedsdag foreslår å betale tilbake deler av dette. Det trengs sterkere klimakutt og målretta tiltak for folk som har dårlig råd og høye strømregninger i dag.

Finanspolitisk talsperson: Marie Sneve Martinussen. Foto: Ihne Pedersen

Rødt krever ny retning

– En ny regjering må gå motsatt retning av dette budsjettforslaget. Rødts klare oppfordring til Arbeiderpartiet og Senterpartiet er: Si opp skatteforliket med de borgerlige. Avskaff rabatten på formuesskatt for aksjeeiere og øk skatten for store formuer, selskapsoverskudd og utbytter. Slik kan vi finansiere viktige velferdsreformer for folk flest, som gratis tannhelse til alle. Vi må ta lærdommene fra koronakrisa og styrke sikkerhetsnettet for de som faller utenfor, på dagpenger, arbeidsavklaringspenger og sosialstønad.

– Det beste med dette budsjettet er at det ikke blir vedtatt. Det vil stå igjen som et testamente over åtte mørkeblå år. Rødts rekordsterke stortingsgruppe vil gå i spissen for et vendepunkt, og det begynner nå.