– Et realt Exit-budsjett fra Jan Tore Sanner

– Regjeringas budsjettforslag er blodig urettferdig, sier Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt.

HAR LEVERT ET EXIT-BUDSJETT: Finansminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

– Regjeringa foreslår å stanse kriseordningene for de på dagpenger, arbeidsavklaringspenger, frilansere og lærlinger 30. september. Samtidig forlenges kompensasjonsordningen for næringslivet til 1. november, uten krav til utbyttestans eller norske lønns- og arbeidsvilkår.

– Dette er en krigserklæring mot arbeidsfolk som er rammet av krisa. Vi gir oss ikke før regjeringa har tapt kampen om å sende regninga for krisa til arbeidsfolk, nok en gang. Rødt går inn for at økt dagpengenivå og feriepenger for de som har vært arbeidsledige skal gjøres til varige ordninger. Nå må vi bekjempe arbeidsledigheten, ikke de arbeidsledige, sier Martinussen.

– Erna Solberg og Jan Tore Sanner har gjort koronakrisa til ei forskjellskrise, der arbeidsfolk har tatt store kostnader, mens de rike har sluppet unna dugnaden. Samtidig som flere hundre tusen har gått ned i inntekt, renner fellesskapets penger ut til redere som ikke betaler skatt og eiendomsbaroner som lar leiligheter stå tomme framfor å kutte husleia.

RØDT-NESTLEDER: Marie Sneve Martinussen. Foto: Ihne Pedersen.

Krever rettferdig gjenåpningsplan

I budsjettet oppjusteres anslaget for arbeidsledige i 2021 fra 142 500 til 176 100.

– Vi må få forskjellene ned og få hjula i gang. Regjeringas budsjettforslag oppjusterer anslaget for arbeidsledigheten, men nedjusterer tiltakene som skaper aktivitet. Det Norge trenger nå er en rettferdig gjenåpningsplan, som får folk i jobb i områdene som er hardest rammet og retter opp skjevhetene krisa har skapt og forsterket.

– Rødt vil prioritere at folk med dårlig råd får mer penger på konto, ferie- og fritidstilbud for barn og unge, og at støtteordningene stimulerer kultur, servering, norsk reiseliv og opplevelser, sier Martinussen.

– Dette er et realt Exit-budsjett fra Jan Tore Sanner. Et klassisk Høyre-budsjett som skjermer den økonomiske elitens særfordeler, og viser hvorfor Høyre-regjeringa bør lete etter nødutgangen nå som stortingsvalget nærmer seg.