Enige om forbedret korona-krisepakke

– Det Stortinget vedtar i dag er viktige forbedringer, og store skritt i riktig retning bort fra det regjeringa først la på bordet. Men det er bare en start, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

ENIGHET: Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Bastholm (MdG) og Audun Lysbakken (SV). Foto: Stortinget.

Rødt og de andre partiene forhandlet gjennom helga om å forbedre krisetiltakene regjeringen foreslo fredag. Mandag morgen presenterte de en pakke alle partiene stiller seg bak.

Bjørnar Moxnes mener de har fått til viktige forbedringer:

– Det er avgjørende at regninga for denne store nasjonale krisa ikke veltes over på arbeidsfolk, slik regjeringa prøvde på. Vi får viktige gjennomslag for å sikre økte dagpenger for dem som permitteres, spesielt lavtlønte, og at folk med løsere tilknytning til arbeidslivet sikres en inntekt, og Rødt har fått gjennomslag for at lærlinger som mister jobben sikres inntekt på nivå med lærlinglønna, sier Bjørnar Moxnes.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: Stortinget.

Permittering

Dette er partiene enige om:

  • Full lønn (inntil 6G - ca 600.000 kr) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20.
  • Innfører en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G (ca 300.000 kr) og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden.
  • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G.
  • Lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet sikres en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen.
  • Dette er midlertidige ordninger inntil videre. Endringene trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

– Dette er bare en start, og Rødt vil fortsette å gå i spissen for arbeidsfolks rettigheter, for å sikre arbeidsplasser og jobbe for at vi løser denne krisa i fellesskap. Vi vil kjempe videre for økte dagpenger også for de helt arbeidsledige, og for at vi unngår utbytter og bonuser til de rikeste, sier Moxnes.

Så langt har partiene bare blitt enige om å øke dagpengene for de som permitteres. Rødt mener det også må gjelde for de arbeidsledige.

– Vi kan ikke godta at det blir et A- og B-lag av folk som går på dagpenger. Et skille mellom de som permitteres og de som mister jobben. De går på de samme dagpengene, og kommer til å møte den samme harde virkeligheten.

Sykepenger, omsorgspenger o.l.

Dette er partiene enige om:

Sykepenger

  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler.

Omsorgspenger

  • Dobler antall dager med omsorgspenger.
  • Innfører en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

  • Innfører en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.


Dette er en midlertidige ordninger inntil videre. Endringene trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Sendes direkte mandag 16. mars kl 20.

Tverrpolitisk avtale om koronatiltak 16. mars 2020

Politisk enighet mellom partiene på Stortinget om første fase av økonomiske tiltak for å håndtere korona-pandemiens konsekvenser for Norge.