Rødts statsbudsjett for 2022: En annen vei ut av krisa

– Velgerne har stemt for et skifte og i Rødt er vi utålmodige. Vi har ikke tenkt til å gå stille i gangene på Stortinget, lover 1. nestleder og finanspolitisk talsperson, Marie Sneve Martinussen.

BUDSJETTGENERAL: 1. nestleder og finanspolitisk talsperson i Rødt, Marie Sneve Martinussen. Foto: Brage Aronsen.

Les Rødts alternative statsbudsjett for 2022 her:

Fordi det er ­mulig 2022

Rødts alternative statsbudsjett

Marie Sneve Martinussen presenterer Rødts alternative statsbudsjett for 2022

Fredag 19. november la Rødt fram et helhetlig forslag til statsbudsjett for 2022 som peker på en annen og mer rettferdig vei ut av koronakrisa enn det Høyre-regjeringa la opp til. Blant partiets viktigste prioriteringer er feirepenger for arbeidsledige, kraftfulle klimatiltak og tannhelsereform.

– Rødt vil bruke ­erfaringene fra krisa til å styrke sikkerhetsnettet for de arbeidsledige og bygge ut velferden, fordi pandemien har vist at fellesskapet er vår viktigste trygghet. Og vi kan sørge for at alvoret fra klimatoppmøtet får umiddelbare konsekvenser for politikken her hjemme, at milliardene blir brukt på å kutte utslipp på en rettferdig måte. Det handler om politiske valg og prioriteringer, sier Martinussen.

– Støre-regjeringa bruker for lang tid på å riste av seg arven etter Erna Solberg. Det gjør at folk blir utålmodige, med god grunn. Av de 22 konkrete usosiale kuttene Arbeiderpartiet gikk til angrep på under valgkampen, viderefører Støre-regjeringa 18 av dem i sitt forslag til revidert statsbudsjett. Da snakker vi om blant annet kutt i brillestøtten for barn, kutt i barnetillegget for uføre og ikke minst kuttet i feriepenger til arbeidsledige og permitterte. Disse kuttene vil Rødt reversere.

Presser på for tannhelsereform

For alle som sliter med høye tannlegeregninger er Støre-regjeringas budsjettforslag tannløst og skuffende, mener Martinusssen.

– I Rødts alternative budsjettforslag har vi satt av 3,2 milliarder kroner til en tannhelsereform i 2022. Den skal gjøre behandlingen billigere for 1 million nordmenn. Dét ville vært en god start. Det er tross alt et massivt flertall på 8 av 10 nordmenn som ønsker en offentlig finansiert tannhelse, så denne kampen kommer vi ikke til å gi opp.

Kraftfulle klimatiltak

–  Mange håpet at korona ville gi oss store klimakutt, men nå viser tallene at vi er på full vei tilbake til tidligere utslippsnivåer. På noen områder har utslippene til og med økt. Rødt mener klimakrisa burde sette et tydelig preg på statsbudsjettet.

– Vi er blant annet opptatt av å hindre at pandemien skal føre til dyrere og dårligere kollektivtrafikk. Det er en skjebnetid for kollektivtrafikken nå. Vi må sikre at veien ut av koronakrisa ikke går i privatbil. Derfor vil vi gjøre det billigere ved å kutte billettprisene på tog, t-bane, buss og trikk med 20 %, samtidig som vi kompensere fylkeskommunene for bortfall av billettinntekter som følge av korona.

– Til sammen viser vårt budsjettforslag at Rødt er klare til å bidra med konkrete forslag til omprioriteringer, finansiering og løsninger som vil gi den nye politiske kursen folk vil ha og landet trenger, sier Martinussen.

Noen viktige prioriteringer i Rødts alternative budsjett:

  • 1,8 mrd til feriepenger til alle som har vært arbeidsledige.
  • 2,7 mrd til å gjøre kriseforbedringene av dagpengene permanente.
  • 2 mrd til å kutte billettprisene på buss, tog, trikk og bane.
  • 3,2 mrd til tannhelsereform.