– Løser ikke den grunnleggende strømpriskrisa for folk eller næringsliv

– Regjeringas opplegg løser ikke den grunnleggende strømpriskrisa for verken folk eller næringsliv. Det trengs en makspris på strøm og det vil Rødt stille forslag om i mandagens stortingsmøte, sier Bjørnar Moxnes.

MANGLER SVAR: Næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Emil Bremnes/NFD.

Regjeringa la fredag 16. september fram sitt nye opplegg for strømstøtte til næringslivet. Regjeringa, LO, NHO og Virke har vært involvert i arbeidet med pakken. Rødt-leder Bjørnar Moxnes er ikke imponert.

– Ved første øyekast virker dette som greie nok tiltak i seg selv. Det er helt nødvendig med strenge utbytteforbud og andre grep som sørger for at strømstøtte til bedriftene nå sikrer arbeidsplassene og ikke gir ekstra profitt til de som ikke trenger støtten. Vi er også glad for at regjeringen endelig ser behovet for en utrulling av energisparetiltak og solenergi, slik Rødt har etterspurt, selv om det nok blir behov for mye mer.

– Samtidig løser ikke forslagene den grunnleggende strømpriskrisa for folk og næringsliv. Det trengs en makspris på strøm, som Rødt lenge har tatt til orde for, og vil stille forslag om i mandagens stortingsmøte, sier Moxnes.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: Ihne Pedersen.

Frykter konkursras

– Vi frykter fortsatt et ras av permitteringer og konkurser for seriøse bedrifter, spesielt i næringer som har basert seg på at tilgangen på rimelig energi fra norsk vannkraft er en konkurransefordel og et fellesgode i Norge. Det foreslåtte kortsiktige energitilskuddet slår først inn over 70 øre og begrenser seg til en andel av prisen, som fortsatt blir svært dyrt i forhold til hva som har vært normalt i Norge. En kortsiktig støtte, med utsikt til å tegne fastprisavtaler til markedspris rundt nyttår, gir ikke den sikkerheten som trengs.

– Nå betaler kunder i Norge tysk gasspris på norsk vannkraft og finansierer gigantoverskudd for kraftselskapene. Vi må ta kontrollen tilbake fra markedskreftene, skille innenlands forbruk for folk og næringsliv fra den børsbaserte handelen og sette en innenlands makspris, en Norgespris på strøm. Det må også raskt må komme på plass krav til kraftprodusentene om å holde igjen vann i magasinene og stanse unødvendig krafteksport, sier Moxnes.