– Det haster med en løsning som sikrer palestinerne grunnleggende rettigheter

– Rødts landsstyre mener Norge må gjøre mer for at det grunnleggende problemet i Palestina - den israelske okkupasjonen - tar slutt, sier utenrikspolitisk talsperson i Rødt, Bjørnar Moxnes.

Foto: Ihne Pedersen

– Det har gått 30 år siden Osloavtalen, som skulle sikre palestinerne deres egen stat. Men nå forverrer situasjonen for palestinerne seg for hver dag. Undertrykkelse, blokade, vold, rasisme og apartheid er hverdagen for palestinere under israelsk okkupasjon, og dette er bakgrunnen for dagens fortvilte situasjon, sier Moxnes.

Under helgens møte vedtok Rødts landsstyre en lengre uttalelse om situasjonen i Palestina. Uttalelsen slår fast det er den israelske okkupasjonen av Palestina som er roten til konflikten, og understreker at palestinerne, som ethvert okkupert folk, har rett til å gjøre motstand.

– Men også en motstandsbevegelse er bundet av folkeretten. Det er viktig å understreke at Rødt fordømmer alle brudd på folkeretten, sier Moxnes.

STORTINGSREPRESENTANT: Bjørnar Moxnes er utenrikspolitisk talsperson i Rødt. Foto: Ihne Pedersen.

– Landsstyret ber også om en endring av Norges nåværende posisjon, der vi anerkjenner Israel som stat, men ikke anerkjenner Palestina som egen stat.

Rødt har et forslag til behandling på Stortinget om at Norge må anerkjenne Palestina som stat, forby varer produsert på folkerettsstridige bosetninger, tilslutte seg FNs apartheidkonvensjon og ta initiativ til å gjenopprette FNs spesialkomite mot apartheid.

Les hele forslaget på Stortingets nettsider

Les også: Stopp bombinga av Gaza