Rettferdighet og trygghet: Ta tilbake kontrollen

Her kan du laste ned Rødts alternative statsbudsjett for 2023.

Foto: Ihne Pedersen

Rettferdighet og trygghet: Ta tilbake kontrollen

Rødts alternative statsbudsjett for 2023

Forord:

Tid for rettferdighet og trygghet

Bjørnar Moxnes, leder i Rødt og Marie Sneve Martinussen, finanspolitisk talsperson. Foto: Ihne Pedersen.

Klasseskillene øker. Stadig mer rikdom – og dermed også makt – konsentreres på hendene til et lite mindretall.

Kapitaleierne blir stadig rikere, også i møte med den voksende priskrisa. Samtidig får de aller fleste av oss det trangere. Mange må velge mellom å betale for mat, strøm eller tannlegeregninga. Flere hundre tusen familier sliter nå økonomisk.

Stortingsvalget i fjor ga et stort flertall for skifte, med en historisk sterk venstreside. Med 100 mandater for et skifte var åtte år med Høyre-styre endelig forbi. Folk hadde håp – og et ønske om forandring.

Nå står vi midt i flere kriser: En alvorlig priskrise som gir de aller fleste dårligere råd, og en klimakrise som truer hele kloden. Russland har gått til ulovlig angrepskrig mot nabolandet Ukraina.

Som i tidligere kriser kan vi velge å løse krisene i fellesskap, ved å bygge ut samfunnets infrastruktur, styrke velferden og tette hull i det sosiale sikkerhetsnettet. Det handler om prioriteringer, og Rødt vil sette rettferdighet og trygghet først.

Rødts alternative budsjett viser hvordan vi får ned de økonomiske forskjellene og får oss gjennom priskrisa i fellesskap, og hvordan vi får ned både utslippene og ulikheten med en rettferdig miljøpolitikk som møter klimakrisa.

I vårt alternative statsbudsjett kommer Rødt med en kraftfull tiltakspakke mot priskrisa for å sikre folks trygghet i hverdagen. Vi prioriterer kraftige grep for å kutte i regningsbunken for folk flest og sikre mer penger i hendene på dem som trenger det aller mest.

Vi bruker ikke en krone mer fra oljefondet innenlands enn regjeringa. Vi bruker derimot mer utenlands, for å oppfylle målet om én prosent av norsk BNI til bistand. Når inntektene går kraftig opp på grunn av krise og krig er det bare rett og rimelig at vi bidrar med vårt. Dette vil ikke øke inflasjonen i Norge.

Som en del av budsjettet har vi lagt frem Rødts klimaplan. Klimaendringene fører allerede til ekstremvær. Vi er på vei mot global katastrofe hvis vi ikke legger om kursen. Rødts plan for rettferdig miljøpolitikk viser hvordan vi innen 2030 kan kutte utslippene med 64,5 prosent innenlands, og redusere det norske avtrykket på internasjonale utslipp med ytterligere 8,5 prosent, altså totale utslippskutt på 73 prosent. Dette gjør vi på rettferdig vis, slik at de rikeste som har mest og forurenser mest også kutter mest. Og vi gjør det uten å ofre norsk natur, som bare ville gjort klimakrisa enda verre.

Rødts alternative budsjett viser også hvordan vi kan gjenreise det nasjonale forsvaret, for å sikre trygghet, selvstendighet og fred.

Det er på tide å ta tilbake kontrollen over samfunnsutviklingen og sikre en politikk som er kraftfull og rettferdig på alle viktige områder for folks trygghet. De siste tiårene har vi fått stadig mindre folkestyre, og mer markedsliberalisme. Det er på tide å ta tilbake kontrollen fra kapitalkreftene. Det er tid for rettferdighet og trygghet.

Bjørnar Moxnes, leder i Rødt og Marie Sneve Martinussen, finanspolitisk talsperson

Les resten av budsjettet i heftet:

Rettferdighet og trygghet: Ta tilbake kontrollen

Rødts alternative statsbudsjett for 2023