Vi vil ha dine innspill til programmet

Rødt Bodø har nominert en spennende valgliste med 45 knallgode kandidater til lokalvalget i år. Nå vil vi ha dine innspill til nytt valgprogram!

Rødt har brukt de fire siste årene på å kjempe mot kommunedirektøren og kommunestyreflertallets mange smålige og uverdige kutt i tjenestetilbudet i Bodø kommune, og mot Forskjells-Bodø. Vi ønsker en kommune for innbyggerne og ikke utbyggerne: En solidarisk, sosial, mangfoldig, inkluderende, åpen og demokratisk kommune. Men hva vil det si?

Kom på åpent møte om Rødt Bodøs program 2023-2027 på rådhuset 15. mai fra klokken 18!

Kom gjerne også med innspill her:

https://forms.gle/8XNFSwUmonVismiX9

Rødt Bodø ber om innspill til programmet sitt for neste periode.