Siste nytt

Synne som ordførerkandidat

Synne som ordførerkandidat

Medlemsmøte/nominasjonsmøtet i Rødt Bodø var enige om de 12 første kandidatene til kommunevalglista.

Rødt Bodø sitt alternative forslag til kommunebudsjett

Rødt Bodø sitt alternative forslag til kommunebudsjett

I dag fremmer vi et alternativt budsjettforslag for Bodø kommune der vi fjerner alle Ida Pinnerød og Arbeiderpartiet, SVs, Sps, MDGs og KrFs mange usosiale kutt og faktisk satser på helse og omsorg, økt grunnbemanning, nødvendig oppussing av skolebygg, fritidsklubber og en massiv satsing på kommunale utleieboliger med både bygging av nye og reduksjon i husleie på 25 prosent. Vi viser at det er mulig å unngå kutt og satse på velferd og sosiale tiltak om man bare vil.

Rødt Nordlands valgbrosjyre

Rødt Nordlands valgbrosjyre

• For fred og solidaritet – kamp mot all imperialisme. • Nordlands naturrikdommer tilhører fellesskapet. • En ny politikk er mulig! • Stans sentraliseringa. • Fellesskap mot forskjells-Norge.