Vi fortsetter kampen for miljø og mot forskjells-Norge

Bystyremøtet 6. desember var historisk, og for å være ærlig - ganske trist. Det er tre år siden vi inngikk et rød/grønt samarbeid. Vi starta perioden med en solidarisk, miljøvennlig og rettferdig plattform

Fellesskapet var viktigst, og Rønvikjordene var redda! Vi skulle få ei byutvikling hvor det var innbyggerne selv- ikke utbyggerinteressene som la premissene. Det var iallfall det vi trodde.

Nå viser det seg at for Arbeiderpartiet har det vært viktigere å bygge ned Rønvikjordene, sponse Arthur Buchardts hotellprosjekt på Rønvikfjellet og stanse bygginga av kommunale familieboliger enn å overholde samarbeidsavtalen og sikre et solidarisk alternativ til venstre.

Budsjettet er nå vedtatt for 2019. Venstresida har mista flertallet, og vi går inn i et valgår med et borgerlig budsjett. Det innebærer kutt i tjenestetilbudet, stans i heltidsprosjektet og at velferdsprofitører slippes til i helse og omsorg.

Ap hadde et alternativ - å komme Rødt og MDG i møte. Men for oss var det umulig å støtte et budsjett som gjør en milliardær til budsjettvinner og som innebærer at matjorda bygges ned bit for bit. Det var dessverre så vanskelig for Ap at de heller lot de borgerlige få flertall for sitt forslag.

Rødt har vist at vi trengs i bodøpolitikken, og vi har i denne perioden fått mange realpolitiske gjennomslag. Blant annet har vi fått på plass et boligfond på 40 millioner som skal brukes til å oppfylle boligsosial handlingsplan, Krisesenteret i Salten får et nytt bygg, vi har fått etablert Alternativ til Vold i samarbeid med Høyre og KrF, vi har bygd nye omsorgsboliger for funksjonshemmede, Hålogalandsgata 131 er åpna, vi har styrka utekontakten, sosialhjelpsmottakere får nå beholde barnetrygda, fattige barnefamilier har fått gratis badekort, vi har tatt tilbake privatiserte renholdstjenester, vi har starta opp Housing First og mange nye ettervernstiltak og mye mer.

Foran neste valg vil vi fortsette med å kjempe for rettferdighet, miljø og arbeidsfolks rettigheter. som har mest klarer seg selv.

Synne Høyforsslett Bjørbæk