Universell utforming for hvem?

Av Monica Tangen, leder Rødt Bodø, men først og fremst mamma til barn med funksjonsnedsettelse, Bodø

LESERBREV
Vi har de siste dagene i media kunnet lese om nye storslåtte planer for Rensåsparken.
Det har siste året det vært gjentatte store avisoppslag om hvor flott Solparken kommer til å bli. Vi fikk også nylig en helt ny universelt utformet lekeplass i Vestbyen. Utrolig flott! Det er forskjønnende for bydelene, fremmer uteaktiviteter for barn og har potesiale for å bli grønne lunger byens befolkning vil benytte seg av i stor grad. Det at neste generasjon Bodø-borgere tas med i planleggingen av nye paker og ny by, er både nødvendig og lovpålagt. Men, som mor til barn med funksjonsnedsettelse har jeg med undring fulgt utviklingen og den åpenbare diskrimineringen av en gruppe barn. Dette på tross av at lovgivningen også her er tydelig. Det skal legges vekt på universell utforming slik at arealet er tilgjengelig for alle, særlig barns behov for leke og oppholds/uteareal. ALLE BARN!

Meg bekjent finnes det ikke en enste lekeplass i Bodø kommune med ett eneste lekeapparat tilpasset barn i rullestol, selv ikke i skolegårdene er noen av lekeapparatene tilrettelagte.

Dette sier noe om tankesettet når kommunen selv er ute i media og reklamerer for hvor godt universell utforming, er ivaretatt. Det er ikke godt nok å sikre tilgang, så barna kan få sitte passive å se på at andre barn leker… Det er rett og slett ganske dårlige gjort, og ulidelig vondt. Da unngår man heller slike steder, for å slippe skuffelsen over å ikke mestre, være annerledes, eller igjen bli påmint at man ikke passer inn…

I morgen er det møte i plan og miljøutvalget hvor blandt annet PS 20/3 Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn- forslag til handlingsplan for parker og byrom behandles. Rådet for funksjonsnedsettelse slutter seg til rådmannens forslag, men bemerker at det er viktig at universell utforming vektlegges i planleggingen.

Jeg vet så alt for godt hva det betyr, fine stier og lave fortau så vi kommer oss helt frem til lekene, og kan få nyte synet av alle de andre barna som leker.. Mitt håp er at fremtidige planer inkluderer barn med funksjonsnedsettelser i leken, og ikke bare legger tilrette for orkesterplass utenfra.