Uansvarlig å kutte i Housing First

Housing first er et av de beste og mest suksessfulle tiltakene som ble kjempet igjennom av Rødt og iverksatt i forrige periode. Det viser hvordan Rødt ikke bare er en vaktbikkje og proteststemme, men også en trekkhund i viktige saker.

Målet med Housing First er å gi et tilbud til bostedsløse mennesker med rusproblemer og/ eller psykiske problemer. Noe vi alle vet, er hvor viktig det er å ha en god og stabil plass å bo for å klare å ha et rimelig godt liv. Dette er ikke akkurat noe som er et mindre behov hos dem som sliter ellers i livet. Skal man klare å få sånn rimelig skikk på livet sitt og problemene man har, er det utrolig viktig å ha en seng å sove i.

Målet med Housing First er å gi et tilbud til bostedsløse mennesker med rusproblemer og/ eller psykiske problemer. Noe vi alle vet, er hvor viktig det er å ha en god og stabil plass å bo for å klare å ha et rimelig godt liv. Dette er ikke akkurat noe som er et mindre behov hos dem som sliter ellers i livet. Skal man klare å få sånn rimelig skikk på livet sitt og problemene man har, er det utrolig viktig å ha en seng å sove i.