Synne vil ha bystyret med på boikott av Israel

Forslag til vedtak fikk 7 stemmer og falt (4Rødt, 2SV, 1MDG).

Forslag til vedtak:

  1. Bodø kommune avstår fra å kjøpe israelske varer og tjenester som er produsert i okkuperte palestinske områder.
  2. Bystyret ber Rådmannen sørge for at Bodø kommune krever dokumentasjon på at varer som kjøpes ikke kommer fra okkuperte områder i Palestina, Vest-Sahara og lignende, i de tilfeller hvor dette er en aktuell problemstilling. Dette gjelder også for kommunale foretak og andre selskaper eid av Bodø kommune.
  3. Bystyret oppfordrer Bodø kommunes innbyggere, Nord Universitet, næringslivet, andre kommunestyrer og fylkesting og Stortinget om å boikotte varer og tjenester produsert i okkuperte palestinske områder inntil staten Israel innfrir vedtatte FN resolusjoner.

Synne i bystyret