Synne stiller som ordførerkandidat

Tirsdag 27. november hadde Rødt Bodø nominasjonsmøte, og valgte varaordfører Synne Høyforsslett Bjørbæk som sin ordførerkandidat. Med seg på laget får hun Astri Dankertsen, Tomas Lopez, Andreas Tymi og Nuwar Salman, som med sin forskjellige bakgrunn utgjør en svært sterk listetopp.

Om kandidatene:

Synne Høyforsslett Bjørbæk er varaordfører og har 7 års erfaring fra bystyret i Bodø, i tillegg til at hun har jobbet i partiorganisasjonen som nasjonal valgkampsekretær og rådgiver for Rødt Oslos bystyregruppe. Hun jobber til vanlig som rådgiver i fylkeskommunen, i avdeling for kultur, miljø og folkehelse.

Astri Dankertsen er lokallagsleder og vara til bystyret for Rødt i tre år, og har i tillegg møtt som vara på sametinget i foregående periode. Hun er førsteamanuensis i sosiologi på Nord Universitet, og sitter i landsstyret både i Rødt og NSR (Norsk Samisk Riksforbund).

Tomás López (39 år) er opprinnelig fra Guatemala og har siden han flyttet til Bodø i 2002 vært svært engasjert i frivillighet og ulike samfunnsspørsmål. Han er siviløkonom og jobber som leder for Batteriet Nord-Norge. Han brenner for at Bodø skal være en god by å leve i for alle.

Nuwar Salman (30) er opprinnelig fra Palstina, men har vokst opp i Syria. Hun har bodd i Norge 10 år, er gift og har to barn. Jobber for Bodø kommmue/ v. flyktningkontoret.

Andreas Tymi er 33 år og lærer, og ble første gang valgt inn i bystyret i 2007. Han er spesielt opptatt av rettighetene til barn og voksne med nedsatt funksjonsevne og skolepolitikk.

Rødt nominerte de tolv øverste i går, og vil nominere resten av lista på et ordinært års- og nominasjonsmøte i starten av 2019.

– Med dette laget satser vi på å vokse enda større og igjen vinne valget. Vi skal få inn minst fem kandidater, sier en offensiv Bjørbæk.

– Denne perioden har vi jobbet for å stanse høyresidas privatisering og konkurranseutsetting og for ei tydelig prioritering av velferd, ruspolitikk, arbeidsliv og en aktiv boligpolitikk for alle. Vi har fått mye gjennomslag i de siste budsjettene, men det er fortsatt en del som gjenstår- spesielt på boligfeltet. Om vi vil få til en reell endring så må Rødt bli enda sterkere, og vi må ha enda mer trykk fra folk og organisasjoner utenfor for å presse resten av bystyret til å bli med på den politikken som folk i Bodø faktisk krever.

– Vi går til valg på kampen for fellesskapsløsninger og kampen for å få ned forskjeller. En viktig del av dette arbeidet er å heve satsene for sosialstønad, en solid satsing på en aktiv boligpolitikk og sosial boligbygging, og å satse på velferd og arbeidsforholdene til arbeidsfolk, blant annet ved å innføre heltidskultur i hele kommunen, øke grunnbemanningen på områder som renhold, hjemmetjenesten, og gjennomføre en tillitsreform for å fjerne New Public Management og målehysteriet i offentlig sektor. Vi må også en gang for alle få en politikk som satser på ideelle og offentlige løsninger, og får bort kommersielle aktørers sugerør inn til skattepengene våre.

– Vi ser også nå at Rådmannen foreslår nye, usosiale kutt, og både høyresiden og våre tidligere samarbeidspartnere er villige til å bruke 100 millioner på Buchards hotell-vei på Rønvikfjellet samtidig som de går inn for å bygge ned enda mer av Rønvikjordene. Et sterkt Rødt trengs for å snu denne utviklinga. For oss er Rønvikjordene Bodøs svar på LoVeSe.

De tolv øverste nominerte til bystyret for Rødt Bodø er:

 1. Synne Høyforsslett Bjørbæk
 2. Astri Dankertsen
 3. Tomas Lopez
 4. Andreas Tymi
 5. Nuwar Salman
 6. Jostein Greibrokk
 7. Elisabeth Steen
 8. Lars Christensen
 9. Tove Anita Mortensen Jensen
 10. Ahmed-Wazir Hassan
 11. Kjersti Bergquist
 12. Svein Olsen

Fra venstre: Elisabeth, Tove, Andreas, Ahmed-wazir, Synne, Astri, Lars, Nuwar.