Slår tilbake mot Ap-kritikk: - Det må være rom for å kritisere ledere i kommunen

Linda Forsvik, gruppeleder, Astri Dankertsen, leder og Svein Olsen, bystyremedlem, tilbakeviser overfor AN at kritikken har vært rettet mot enkeltansatte.

Av Siri Gulliksen

Mandag kom nyheten om at Ap, SV, Sp og MGD avslutter samarbeidet med Rødt i Bodø. Den utløsende årsaken er det partiene beskriver som stadige verbale angrep mot kommunens ansatte.

Uttalelsene får Rødt til å reagere. Linda Forsvik, gruppeleder, Astri Dankertsen, leder og Svein Olsen, bystyremedlem, tilbakeviser overfor AN at kritikken har vært rettet mot enkeltansatte.

– Kritikken vi har fremmet har i hovedsak vært på systemnivå, ikke mot personer, og rettet mot de politiske prosessene og måten beslutningene tas på, fastholder Forsvik og Dankertsen.

Olsen understreker videre:

– Når det er sagt, er det også forskjell på kommuneansatte. Det må være lov for folkevalgte politikere å kritisere ledere i kommunen, og stille spørsmål om mangel på oppfølging av politiske vedtak. Både kommunaldirektører og andre ledere finne seg i å bli sett i kortene.

– Kan dere forstå at enkeltansatte kan ha oppfattet utspill fra dere som kritikk mot dem, ikke systemet?

– Rødt er et parti som snakker rett fra levra og ikke som byråkrater, noe vi tror folk setter pris på. Og vi har som sagt ikke vært ute etter å «ta» enkeltansatte, som gjør så godt de kan innenfor de rammene de kan operere i. Men vi skal ikke utelukke at vi kan ha blitt misoppfattet, særlig i sosiale medier der språket ofte blir litt løssluppet og muntlig, sier de, men liker ikke at Ap «skyver de ansatte foran seg» i begrunnelsen om å kaste Rødt fra samarbeidet.

– Rødt har tvert imot vært det partiet som har vist at vi tar de ansatte på alvor. For eksempel i saken før valget i 2015 der det var spekulasjoner rundt privatisering av byteknikk. Rødt har også kjempet fram sterkere rettigheter for arbeidstakere gjennom å foreslå at det er bestemmelsene i den gamle arbeidsmiljøloven som skal gjelde for midlertidige ansatte i Bodø kommune.

– Det er vel flere enn Arbeiderpartiet som har bestemt seg for å avslutte samarbeidet med Rødt? Hvorfor rettes skytset kun mot ett av fire partier?

– Det er Arbeiderpartiet som har regien og som har mest makt i samarbeidet. De andre partiene har selvsagt en interesse av å holde seg inne med Ap. Vi tror heller ikke at tidspunktet for dette er tilfeldig. Det er nok del en nasjonal strategi, tror de, og mener lakmustesten kommer i onsdagens møte i PNM-komiteen, der framtiden til Rønvikjordene skal opp til behandling.

– Hvordan ser dere for dere at samarbeidet med Ap blir framover?

– Det blir profesjonelt og saklig, der vi vil jobbe sak for sak, som med alle de andre partiene i bystyret.

Svein Olsen understreker at det er viktig å få fram at det ikke er Rødt som har brutt samarbeidet.

– Det grunnleggende i samarbeidsavtalen er vi fremdeles enige om. Men samarbeidsavtalen har vært en garanti mot for eksempel sosial dumping og for gode arbeidsforhold og velferdsordninger. Å avbryte dette samarbeidet kan bli en trussel mot det samme.

Forsvik, Dankertsen og Olsen understreker at Rødt er et parti som er prinsipielt mot parlamentarisme, en styringsform der beslutninger i praksis tas bak lukkede dører og ikke i det åpne rom.

– Vi mener dette skjer i for stor grad i Bodø kommune og det er vanskelig for et parti som Rødt å fungere innenfor slike rammer. Ida Pinnerød sier hun har akseptert mye fra Rødt. Men Rødt har også lagt bånd på seg mange ganger. Likevel har vi fått til mye bra politikk, sier de, men avslutter:

– Rødt har alltid vært et maktkritisk parti, og det er vi også når det er vi som sitter med makta. Men de synspunktene vi gikk til valg på, står vi for ennå. Og man må ikke glemme at Rødt gjorde et brakvalg i 2015, og at det var vi som vant valget for Arbeiderpartiet og sørget for at Ida Pinnerød ble ordfører.

Morten Melå, gruppeleder for Ap i Bodø har følgende kommentar til utspillet fra Rødt:

– Vi har redegjort for hvorfor AP, MDG, SP og SV avsluttet samarbeidet med Rødt, og Rødt bør også være godt inneforstått med bakgrunnen for dette. Det gjorde vi også kjent for Rødt allerede fredag. Vi har ikke ytterligere kommentarer til dette, men ønsker å fokusere på de gode politiske løsningene for Bodø framover.