SFO-plass til 10 000 pr måned?

Av Per-Gunnar Skotå, fylkestingsrepresentant, 1. kandidat for Rødt og Synne Bjørbæk ordførerkandidat i Bodø og fylkestingskandidat.

Det regjeringsoppnevnteHjelmengutvalget la fram en utredning i fjor med tittelen «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører». Flertallets forslag kan blant annet medføre at prisen i skolefritidsordningen (SFO) øker til over 10 000 kr pr. måned. Konklusjonene i rapporten er så ubehagelige at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (Høyre) har valgt å legge saken på is til etter kommune- og fylkestingsvalget.

Utredningen og de dramatiske forslagene er ukjent for de fleste. Utvalget foreslår blant annet at det offentlige skal innføre et markedsaktørprinsipp, skatteplikt, markedsrente og avkastning, og et nytt tilsyn som kan gi pålegg dersom dette ikke følges.

Tvinges til å drive butikk: Det offentlige skal tvinges til å drive butikk. Dette vil undergrave kommunenes og fylkeskommunenes selvstyre og deres frihet til å organisere sitt tjenestetilbud. Bakgrunnen er at overvåkningsorganet ESA på grunnlag av EØS-avtalens regler har reist krav om selskapsskatt for statlig, kommunal og fylkeskommunal virksomhet som er såkalt «markedsnær», samt å fjerne statsgarantien som offentlige virksomheter nyter godt av.

Advokat Beatrice Hennyng fra KS, kommunesektorens organisasjon, og seniorrådgiver Stein Reegård fra LO utgjorde mindretallet. Begge mener at utvalget i liten grad har utfordret ESAs argumenter, og at flertallet har foreslått tiltak som går langt utover EØS-avtalen.

På bakgrunn av dette besluttet KS ved hovedstyret å bestille en rapport for å vurdere konsekvensene for kommunesektoren og innbyggerne. KS-rapporten ble lagt fram i desember 2018.

Kan tredoble prisen: Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS sa da bl.a. følgende: «Innføring av skatteplikt og et krav om markedsmessig avkastning vil føre til dyrere tjenestetilbud og bortfall av tjenester. Dette gjelder særlig der det er snakk om salg av såkalt restkapasitet. Det vil si blant annet utleie av kommunale bygg på kveldstid, svømmebasseng og kinoer. Dersom for eksempel SFO blir regnet som økonomisk aktivitet vil prisen mer enn tredobles. I dag er makspris i underkant av 3000 kroner. Ny pris dersom reglene endres kan bli over 10 000 kroner i måneden. Og en tur i kommunens svømmehall på kveldstid kan fort bli dobbelt så dyr som i dag.»

Hjelmengutvalget viser hvordan regjeringen bruker EØS til privatisering ved å foreslå tiltak som «kan styrke konkurransen». «Like vilkår» mellom private og offentlige aktører er kodeord for marked og konkurranse.

Rødt sier nei: Rødt avviser dette. Et eget tilsyn for å passe på og håndheve, med hjemmel for å gi pålegg, at norske kommuner følger markedsaktørprinsippet, må også avvises. Det samme med forslaget om å gi konkurransetilsynet myndighet til å bøtelegge om EUs statsstøtteregler brytes. Forslagene griper direkte inn i vårt demokratiske system, der folkevalgte organ bestemmer, og undergraver prinsippene i velferdsstaten