Rødt vil forlenge avtale med privat utleier. Vil behold barnehagen

Partiet Rødt ønsker å bevare den historiske bygningen i Parkveien 51, og samtidig beholde barnehagedriften i kommunes regi.

Av Michael Jensen Olafsen

Bodø: Varaordfører Synne Bjørbæk og Linda Forsvik representer partiet Rødt i Bodø, og de ønsker å se på muligheter der historien bevares og barnehageplasser øker i Bodø.

– Vi ønsker å bevare Parkveien 51 som barnehage. Tanken fra kommunens side har vært å samlokalisere Vestbyen- og Parkveien barnehage, gjennom å bygge ut Vestbyen barnehage. Rødt mener at kommunen bør bygge ut Vestbyen barnehage, men samtidig beholde lokaliteten i Parkveien, sier Bjørbæk.

Før jul vedtok komiteen for plan, næring og miljø i Bodø kommune at Parkveien 51 kan rives. Saken har imidlertid tatt ei helt ny vending, med at saken skal opp til ny politisk behandling.

Innbyggerinitiativ

De to Rødt-politikerne vil lytte til de som har engasjert seg.

– Når saken kommer opp i bystyret, på grunn av et innbyggerinitiativ om å bevare Parkveien 51. Rødt kommer til å foreslå at barnehagen blir bevart til det formålet, den har blitt brukt til det siste halve århundret, sier Bjørbæk og Forsvik.

– Det er en flott barnehage både utvendig og innvendig. Jeg hadde min eldste sønn i Parkveien barnehagen, som nå er blitt ti år. Fra morsperspektivet tenkte jeg at det var hyggelige lokaler, og ungene var heldige som hadde et så spennende hus å leke i, sier Bjørbæk.

Opp i Bystyret

Eiendommen er solgt til Heian AS, men kommunen har til nå leid lokalet. Tord Kolstad er eier og kommunen er reguleringsmyndighet, men hvis leieavtalen ikke fornyes er det ikke lenger aktuelt å bruke bygget til barnehage.

– Rødt kommer til å foreslå at kommunen søker om å forlenge leieavtalen med Tord Kolstad, slik at barnehagen består. Det er ingenting i veien for å fortsette å drive barnehage her, sier Bjørbæk og Forsvik.

– Når Rødt fremmer forslaget håper vi å få de andre partiene i ryggen. Da vil vi kunne bevare huset, og eier av huset får en forutsigbar leietaker.

– Har et åpent sinn

Heian AS og Tord Kolstad kjøpte opp eiendommen i 2014. På vegne av Heian har Gnist Arkitekter AS og Indira fremmet en mulighetsstudie for en ny bruk av tomta. Flere av alternativene går på å bygge boliger.

– Jeg har ikke utelukket å beholde barnehagedriften i Parkveien 51. Vi har forholdt oss til at kommunen ikke vil fornye leieavtalen, og da så vi på andre alternativer for eiendommen, sier Tord Kolstad.

På tomta i Parkveien 51 står det en hovedbygning, som ble bygget i 1938 og flere mindre bygninger. Hovedgrunnen til at leien ikke blir fornyet, er fordi kommunen anser bygningen til å være for dårlig eget til videre barnehagedrift.

– Det er Bodø kommune som har valgt å ikke forlenge leieavtalen. Hvis kommunen endrer syn på saken og kommer med et nytt tilbud, vil vi være imøtekommende til tilbudet og vurdere mulighetene for Parkveien 51, sier Kolstad.

Historisk initiativ

Naboer i området motsatte seg rivningen og satte i gang et såkalt innbyggerinitiativ for å få saken opp i Bodø bystyre. Initiativet er en funksjon i et demokrati, der en bestemt mengde underskrifter kan utløse folkeavstemning.

Den 20. februar mottok kommunen over 1300 underskrifter for å få tatt saken opp. Et innbyggerinitiativ krever 300 underskrifter.

– Det har vært et vanvittig engasjement, og for første gang blir det levert et innbyggerinitiativ til ordføreren. Det forteller litt, når folket klarer å engasjere seg nok til å få saken opp i bystyret, sier varaordføreren.