Rødt brøt ikke samarbeidet

Randolv Gryt og Synnøve Pettersen fra SV skriver i en kronikk at «Både Rødt og MDG uttaler at de oppnådde svært mye i posisjon, men likevel prioriterer de ikke samarbeidet så høyt at det kunne vare hele perioden.»

Det er et utsagn som Rødt stiller seg undrende til. Det kan kanskje være behov for å minne Gryt og Pettersen om at det var Arbeiderpartiet med SV på slep som kasta Rødt ut av samarbeidet, bare få dager før saken om Rønvikjordene skulle avgjøres. Slik ble det største posisjonspartiet kvitt sin største politiske utfordring, mens SV mista en viktig alliert. Få dager etterpå brøt Ap samarbeidsavtalen, mens Rødt fortsatt sto ved den.

Rødt inngikk et formelt samarbeid med SV, Ap, Sp og MDG etter valget i 2015 og var det nest største partiet i samarbeidet. Med et solid valgresultat sikra vi rødgrønt flertall. Vi opplevde forhandlingene om en felles samarbeidsavtale som både konstruktive og positive. Alle partier var villige til å inngå kompromisser og derfor var resultatet en samarbeidsavtale som alle partier kunne stå bak og ha eierskap til.

Den samarbeidsavtalen har Rødt fulgt i tykt og tynt. Det har vært vårt viktigste verktøy i samarbeid med fire andre selvstendige politiske parti og årsaken til at partiene kunne levere et samlet og solid venstreside-budsjett som et alternativ til høyresidens budsjett.

Rødt har strukket seg langt for å få samarbeidet til å fungere. Det var våre fremste representanter som måtte håndtere eiendomsskatt-skandalen mens ordføreren og samarbeidspartiene gikk i dekning. Vi har i flere saker latt være å fronte våre primærstandpunkt av hensyn til samarbeidet og vi har vært lojale til alle budsjett og til samarbeidsavtalen.

Men vi har ikke vært villige til å bøye nakken hver eneste gang Arbeiderpartiet har bedt oss om det. Demokrati har vært en grunnpilar i samarbeidsavtalen. Jeg tror de fleste bystyrerepresentantene kan være enige i at en kommune ikke kan styres av ett parti alene.

Et samarbeid mellom ulike parti må innebære en respekt for at vi er forskjellige og at vi er folkevalgte som på best mulig måte ønsker å representere de som har valgt oss. For Rødt er både partidemokrati og lokaldemokrati viktig. Da kan ikke Rødt fungere som en ren forlengelse av det største partiet i et samarbeid.

Det er beklagelig at SV lot seg villede av Ap og kastet ut sin viktigste allierte i spørsmålet om Rønvikjordene. Hadde SV valgt å holde på samarbeidet med oss og sette makt bak kravene da Ap brøt samarbeidsavtalen, ville kanskje utfallet blitt annerledes. Gryt og Pettersens utsagn om at «løsninger som ikke er ideelle for SV, blir bedre ved at vi er med og påvirker når beslutningene tas» er dessverre en sikker oppskrift på avmakt i møte med større partier. Er det slik at de tror en nedbygging av Rønvikjordene blir mer skånsom om SV står last og brast med Ap? Blir 80 millioner til Buchardts nye vei en mer sosial investering om det står Sosialistisk venstreparti på avsender? Gryt og Pettersen er muligens fornøyd med å ende opp som en forlengelse av Arbeiderpartiet. Det får i så fall være deres valg. Et slikt parti er ikke Rødt. Vi står ved det vi har lovet innbyggerne også etter valget.

Vi i Rødt er opptatt av å finne de beste løsningene for at Bodø skal være en god kommune å leve i og vokse opp i. Vi samarbeider gjerne med andre politiske partier for å finne de beste løsningene. Også partier vi er uenige med. Slik vi gjorde da vi sammen med Høyre og KrF jobbet for å få etablert Alternativ til vold i Bodø og flere nye kunnskapsarbeidsplasser. «SV har en del sammenfallende synspunkter med Rødt, særlig i sosialpolitikken.» skriver Gryt og Pettersen. Dessverre har det ikke kommet en eneste henvendelse fra SV etter at samarbeidet tok slutt. Hvis SV savner Rødt er de hjertelig velkommen. Vi tar gjerne en prat.