Rødt Bodø støtter sykepleiernes streik!

«Sykepleiere skal sikres samme minstelønnsnivå uavhengig av hvor de jobber. Det nektet motparten å godta» sa forbundsleder Eli Gunhild By da streiken startet 25 oktober.

55 sykepleiere, noen av de ansatte ved Zefyr pasienthotell her i Bodø, er nå i streik etter brudd i meklingen mellom NHO Service og Handel.

Etter tre uker med streik varslet NHO lockout som innebærer at de stenger ute samtlige 501 sykepleiere som omfattes av konflikten fra arbeidsplassen sin.  I følge Norsk Sykepleierforbund (NSF) i dag, er varslet om lockout ugyldig fordi hovedavtalens krav ikke er fulgt. Varselet må eventuelt sendes på nytt og i henhold til gjeldende krav, dersom NHO ønsker å opprettholde dette.

Rødt støtter sykepleierne som nå streiker for å få den samme minstelønna som sykepleierne i offentlig sektor. NHO tar ingen hensyn til liv og helse når de vil utestenge 501 sykepleiere fra sykehjem, gatehospital og respiratorteam. Dette handler om pleietrengende eldre, rusavhengige, og alvorlig syke, små barn. Det er uforsvarlig.

NHO går til dette uforsvarlige skrittet for å hindre at Norges lavest lønte sykepleiere skal få en høyere minstelønn. Det er åpenbart viktigere for NHO å sikre overskuddet til velferdsprofitørene enn å innfri rettferdige lønnskrav.

Det er stor mangel på sykepleiere i Norge. Om under 20 år kan vi mangle 30.000 sykepleiere, dersom vi ikke gjør noe nå. Rødt mener at sykepleierne fortjener arbeidsgiveres respekt og ei lønn og leve av for den viktige jobben de gjør.

Denne saken viser med all mulig tydelighet hvorfor vi bør stanse kommersialisering av offentlig velferd. For da overlates nemlig pasienter og ansatte til velferdsprofitører, som har som fremste mål å sikre sin egen inntjening. Rødt heier på sykepleierne!

Uttalelse fra medlemsmøtet i Rødt Bodø.