Rødt Bodø sitt alternative forslag til kommunebudsjett

I dag fremmer vi et alternativt budsjettforslag for Bodø kommune der vi fjerner alle Ida Pinnerød og Arbeiderpartiet, SVs, Sps, MDGs og KrFs mange usosiale kutt og faktisk satser på helse og omsorg, økt grunnbemanning, nødvendig oppussing av skolebygg, fritidsklubber og en massiv satsing på kommunale utleieboliger med både bygging av nye og reduksjon i husleie på 25 prosent. Vi viser at det er mulig å unngå kutt og satse på velferd og sosiale tiltak om man bare vil.