Rødt Bodø sin liste til kommunestyrevalget 2019

Kandidatnr. Navn Fødselsår Stilling

1 Synne Høyforsslett Bjørbæk 1984 Varaordfører
2 Astri Dankertsen 1981 Sosiolog
3 Tomas Demetrio Ventura Lopez 1978 Siviløkonom
4 Andreas Tymi 1985 Lærer
5 Nuwar Mahmoud Salman 1988 Saksbehandler

6 Jostein Greibrokk 1953 Førsteamanuensis
7 Elisabeth Steen 1986 Frisør
8 Lars Christensen 1959 Overingeniør
9 Tove Anita Mortensen Jensen 1969 Småbruker
10 Ahmed Moallim Hassan 1960 Adjunkt
11 Kjersti Anyango Bergquist 1973 Lærer
12 Svein Eilif Olsen 1946 Tannlege
13 Linn Margot Stemland 1971 Lektor
14 Jonas Gaston Kristensen 1985 Overkonduktør NSB
15 Monica Østensen Tangen 1979 Miljøterapaut
16 Audun Ulvsønn Nyheim 1990 Elektrikerlærling
17 Julie Brendberg Bjørnevaag 1985 Sykepleier
18 Tore Dolg Stemland 1963 Musikkhistoriker
19 Kathrine Windsrygg 1987 Avdelingsleder
20 Stian Bragtvedt 1981 Stipendiat
21 Eirin Ingeborg Bjune 1970 Gårdbruker
22 Madelèn Bergland Brunvoll 1995 Terminalarbeider
23 Magne Fritjof Jensen 1956 Fisker
24 Sander Guldahl 1990 Flygeleder
25 Ingeborg Tangeraas 1960 Ungdomsarbeider
26 Marit Bjærang 1953 Pensjonert jordmor
27 Mats Ivan Berg 1978 Sveiser
28 Kristoffer Magnus Nohr Unstad 1988 Førskolelærer
29 Anne Marit Isachsen 1957 Landbruksrådgiver
30 Kristin Andreassen 1959 Spesialpedagog
31 Arvid Torstein Amundsen 1949 Pensjonist
32 Sebastian Pereira Tymi 1996 Student
33 Marte Holmberg Jensen 1984 Adjunkt
34 Jorunn Anda Aronsen 1953 Sykepleier
35 Ludvig Kvandal 1943 Pensjonist
36 Brite Jacobsen 1956 Rådgiver
37 Christian Lo 1982 Forsker
38 Gerd Kvalholm Breivik 1962 Lærer
39 Magnus Kvandal 1989 Sosinom
40 Gunn Paula Berg 1954 Spesialpedagog
41 Christian Gaustad Kristiansen 1975 Journalist
42 Evelyn Scobie 1943 Tekstilkunstner
43 Stig Morten Kristensen 1967 Daglig leder
44 Øystein Bjørbæk 1953 Pensjonert rektor
45 Linda Forsvik 1976 Sykepleier