Rød maktfaktor fra nord

Rødt ligger på 4,7 % i ny TV2- måling. I følge pollofpolls er Rødt inne på stortinget fra Nordland, Troms og Finnmark.

Synne, Jens Ingvald og Ane

Synne Bjørbæk (Nordland), Jens Ingvald Olsen (Troms), Ane Margrethe Ugelvik (Finnmark), Bjørnar Moxnes (Oslo), Mari Eifring (Oslo), Seher Aydar (Oslo), Silje Kjosbakken (Akershus), Eirik Tveiten (Østfold), Jeanette Syversen (Hordaland) er representantene som er inne fra Rødt om dette blir resultatet på valgdagen.

Rødt kan få avgjørende betydning i valget, og Jonas Gahr Støre kan bli helt avhengig av å samarbeide med Rødt.

-Dette er en historisk høy måling, det tyder på at noe er i ferd med å skje. Vi må ha gjennomslag på viktiger områder om arbeiderpartiet skal ha vår støtte, sier partiets nordligste kandidater Jens Ingvald Olsen, Synne Bjørbæk og Ane Margrethe Ugelvik. Rødts hovedsak er kampen mot forskjellsnorge.

Stortingskandidatene fremhever at de vil sette en stopper for at milliarder av offentlige kroner, bevilget til velferd tas ut i privat profitt, og ta tilbake styringa over norsk arbeidsliv. - Da trengs det et krafttak mot sosial dumping og bemanningsbransjen som er i ferd med å skape et nytt løsarbeidersamfunn. Vi vil ha tilbake regelen om at en ansatt skal være ansatt, ikke innleid sier Synne Bjørbæk fra Nordland. Hun viser til Havnearbeidersaken som har pågått i Mosjøen siden 2013. - Havnearbeidersaken har vist at EØS-avtalen overstyrer norske tariffavtaler. Det er ikke til å leve med.

Kandidatene fra nord vil utgjøre en tredjedel av Rødts stortingsgruppe om målinga slår til, det gjør landsdelen tungt representert i partiet. Vi trenger Rødt på stortinget fra Nordland, Troms og Finnmark for å kjempe for reint hav, fiskerettigheter, arbeidsplasser og samferdsel i Nord. Mot nedleginga av Andøya som knytter norge enda tettere opp mot NATO og for norsk sjølråderett slår de tre fast. - Vi vil stoppe salget av arvesølvet. Naturressurser som fisk og fossefall skal fortsatt tilhøre folket sier Ane Margrethe Ugelvik fra Finnmark.

Kampen for reint hav handler ikke bare om olje, påpeker Jens Ingvald Olsen som er stortingskandidat i Troms. - Arbeiderpartiet og Høyre står nå sammen om en politikk som vil tapetsere kysten med nye oppdrettsanlegg uten krav til rensing. Hver nye lokalitet slipper ut kloakk på 5300-5400 tonn, like mye som vekta av hele Tromsøs befolkning! Laksedritten og fóroverskuddet slippes urensa i nærområdet! Kravet om at oppdrett må inn i lukka anlegg, enten det er i sjøen eller på land er en sentral sak i valgkampen for oss.