Politikk på Nord universitet

Det er oppsiktsvekkende at styret for studentene ved Nord Universitet har vedtatt å forby politisk aktivitet i fellesområdene ved universitetet. Et universitet skal være et sted for fri meningsutveksling, og «kontroll», som synes å være studentstyrets mantra, passer særdeles dårlig i enhver diskusjon som berører spørsmål om ytringsfrihet

Det leder fort tanken inn på andre beslutningstakere i fortid og nåtid, som med samme type begrunnelse har nektet partier å ytre seg.

Tradisjonelt har politikk og universitet vært nært forbundet. Studentene har som gruppe historisk sett vært gradmålere på politiske stemninger i et land, og mange rettferdige samfunnsbevegelser har hatt sitt utspring nettopp på universitetene. Det er meningsløst - og farlig – å tenke at studentmiljøet skal «skjermes» fra politisk aktivitet.

Dessuten – hva er politikk? Når oppdrettsnæringa, storbankene og finansforetak ellers holder sine jevnlige messer på det samme arealet som studentpartiene nå nektes å bruke på universitetet, er det da ikke politikk? Hvordan kan det i så fall ha seg at de samme storkonserna samles i flokk og følge i Davos og liknende steder for å mingle med verdens politiske ledere?

Fri politisk aktivitet og meningsbrytning mellom politiske partier regnes som en grunnstein i vårt demokrati. Å få mange til å engasjere seg i politisk arbeid, uavhengig av ståsted, er et viktig forsvar mot krefter som vil demokratiet til livs.

I disse dager er det mange lokalpartier som strever med å få folk som er villige til å stå på liste ved neste års kommunevalg. Politisk aktivitet blant studenter på universitetet kan være et viktig bidrag til at studenter, som også er kommende lærere, helsepersonell, økonomer, samfunnsvitere (!) osv. får lyst til å engasjere i annet politisk arbeid.

Vi vil sterkt oppfordre studentstyret til å vise samfunnsansvar og omgjøre sin beslutning. Det betyr tvert om å legge til rette for at studentpolitiske foreninger fritt kan komme til orde ved Nord universitet og slik aktivt bidra til en berikelse av miljøet ved universitetet.

Hvis dette mot formodning ikke skjer, oppfordrer vi studentpolitiske grupperinger til å løfte saken opp til universitetsstyret, for dette er et forbud som virkelig ikke bidrar til universitetets omdømmebygging.

Styret i Rødt Bodø