Pengegaver til milliardærer eller velferd til de mange?

I et leserbrev i Bodø Nu inviterer Thor Arne Angelsen (Ap) til et nytt samarbeid med Rødt, og forsøker samtidig å fraskrive seg skylden for budsjettforliset. Har Angelsen glemt at Ap skjøv Rødt ut av samarbeidet?, spør Synne Bjørbæk.

Budsjettprosessen i fjor høst starta med at MDG inviterte Ap til å kunne enes om et sosialt og grønt budsjett, i tråd med samarbeidsavtalen. Initiativet ble raskt skutt ned av arbeiderpartiets gruppeleder Morten Melå (AP). For Arbeiderpartiet, som var avhengig av både Rødt og Mdg sine stemmer, var nedbygging av Rønvikjordene så viktig at partiet var villig til å miste flertallet. Høyresiden fikk dermed flertall for sitt budsjett med stemmene fra MDG.

Rødt la frem et eget budsjettforslag som var basert på samarbeidsavtalen fra 2015. Vi prioriterte skole og velferd foran Buchardt-veien til 70-100 millioner og prestisjeprosjekter som Europeisk kulturhovedstad. For oss ble det umulig å stemme for et budsjett som gjorde en milliardær til budsjettvinner, mens skolebarna på Østbyen , Bodøsjøen og Alstad ble nødt til å vente på oppussing og nye byggetrinn.

Siden Angelsen drar en lang harang over Rødts påståtte uansvarlighet, og overdriver i hytt og vær mener jeg det er riktig å påpeke at forskjellen på Rødts og Ap, Sp og SVs budsjettforslag var knappe 30 millioner og inndekningen var ganske lik. Arbeiderpartiets budsjett inneholdt imidlertid 24 millioner i kutt. Selv om partiet protesterer høylydt på kutt i innsatsteamet godtar altså AP, SV og Sp 14,1 millioner av de 17,3 millionene som skal kuttes i skolene i 2019. Rødt var det eneste partiet som ikke støttet noen av disse kuttene. Det er bra hvis Thor Arne og Ap nå har ombestemt seg. Men det er vel ikke helt ærlig å plassere ansvaret for kuttene på det eneste partiet som har vært imot dem?

Rødt Bodø har lang erfaring med å lage budsjetter. Vi har både erfarne lokalpolitikere og økonomer i partiet som bidrar, og vi kontrollerer helheten i budsjettet med økonomiavdelingen i kommunen. Vi er trygge på at vi stiller et kvalitetssikret og godt forslag til budsjett og økonomiplan. Rødt valgte å framskrive en større økning i skatteinntekter og rammetilskudd for de neste fire årene. Vi minner likevel om at vi er på samme nivå som snittet i tidligere år. I tillegg har vi foreslått at vi fortsetter med avdragsutsettelse på nivå med 2019 også i 2020 og 2021.

For Rødt er det uaktuelt å være med på en prosess der det skal kuttes 886 mill, i hovedsak knytta til konkrete tjenestetilbud. Samtidig underbudsjetterer man for å skape såkalt “handlingsrom.” Her er vi rett og slett uenige med Ap og co. Vi mener det er urealistisk og uansvarlig. Prisen er det ung og gammel i Bodø som må betale.

Rødt står for en politikk som er rettferdig og solidarisk og der miljø veier tyngre enn kapitalinteresser. Vi har ikke noe imot å samarbeide med Arbeiderpartiet om dette, men da må AP vise at de er til å stole på. Det holder ikke å blinke til venstre men svinge til høyre. Paradoksalt nok lot Høyre seg trekke til venstre, og tok vekk hotellveien i sitt budsjett. Derfor mener vi at det er betimelig å minne Arbeiderpartiet om at det ikke er retorikk men handling som teller til syvende og sist.

De tre siste årene har vi sloss mot velferdsprofitt, med Ap som motstander. Vi har sloss mot kutt i velferden, mens AP har stemt for kutt. Vi har sloss for sosial boligbygging og lavere leiepriser i kommunale boliger, her har også AP stilt seg på motsatt side. Vi har sloss mot at sterke næringsinteresser skal få sugerøret ned i felleskassa, Ap mener fortsatt at hotellkongen Buchardt fortjener kommunal støtte til sitt hotellprosjekt. I forrige formannskapsmøte stemte Ap liksågodt for en halv million i støtte til Salmon center AS, ei næring med superprofitt som strengt tatt bør bidra mer til fellesskapet.

Når ble utbyggerinteresser viktigere for AP enn en solidarisk fordeling av fellesskapets penger? Vi våger å påstå at dette har vært et kjennetegn for AP i Bodø lenge. Det gjør at det er vanskelig å skille mellom borgerlig side og den Arbeiderpartistyrte Ap/Sp/SV-konstellasjonen.