Opprop: I år stemmer vi Rødt

Synne er utfordreren som trengs på Stortinget!

Synne Høyforsslett Bjørbæk og Bjørnar Moxnes foran Stortinget

Vi som skriver under på dette oppropet mener det er viktig at Rødt og Synne H. Bjørbæk velges inn på Stortinget fra Nordland.

På Stortinget vet vi at Synne vil kjempe
● for anstendige levekår for alle og mot sosial dumping, velferdsprofittører og EØS.
● for livskraftige lokalsamfunn og mot videre sentralisering og privatisering.
● mot oljeutvinning både i torskens fødestue utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og i oppvekstområdene i Barentshavet.
● mot oppdrettsgigantenes frikort til å privatisere store kystareal og bedrive storstilte miljøødeleggelser.
● for at naturressurser som kraft og fisk skal disponeres av fellesskapet og brukes til å skape mer virksomhet i landsdelen i form av bearbeiding og industrireising
● mot at Norge skal delta i nye NATO-kriger og for at vi skal føre en human flyktningpolitikk

For oss er det viktig at Rødt ikke bare vil ha en ny regjering, men også vil bruke plassen på Stortinget til å presse på for en ny politikk. I samarbeid med fagbevegelsen, interesseorganisasjoner og folkeaksjoner utenfor Stortinget vil Rødt arbeide for dette fra Stortinget framfor å gå med i en regjering, der en fort blir gissel for en politikk vi ikke kan støtte. Synne H. Bjørbæk, varaordfører i Bodø, er en dyktig og modig politiker, og vi har tillit til at hun vil bli en viktig stemme på Stortinget for en ny politikk.

For å se hvem som har tatt initiativ til oppropet, og for å tilslutte deg, trykk her