Ny boligpolitikk i Ny by

I helga har Rødt Nordland fylkesårsmøte. Der står blant annet Ny by ny flyplass på dagsorden. Rødt har fått gjennomslag i bystyret for at 20 % av boligene skal planlegges som prisregulerte boliger, utenfor markedet.

- Flyttinga av flyplassen frigjør arealer til å utvikle en ny bydel midt i sentrum av Bodø. Det gir muligheter til å skape nye arbeidsplasser, flytte Nord Universitet til sentrum og styrke Bodø som en levende studentby. Dette er viktig for å beholde ungdommen, og utdanne folk som kan betjene lokalsamfunn i Nordland. Prosjektet gir også mulighet for kommunen til å ta styringa over byutviklinga i en grønnere og mer sosial retning sier varaordfører Synne Bjørbæk.

Bodø kommune jobber nå for å etablere et eiendomsselskap og lande en statlig mellomfinansiering på 1 milliard. Jeg opplever at et samla bystyre ser at det er viktig at vi jobber sammen for å lykkes med dette sier Bjørbæk.

-Ny by-prosjektet er et uhyre viktig utviklingsprosjekt for Bodø sier leder i Rødt, Bjørnar Moxnes. Da er det viktig at kommunen beholder styringa i prosjektet.

Danny Hayes

Moxnes krevde i sommer svar fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om næringsdepartementet og Innovasjon Norges rolle i den berømte Danny Hayes- saken.

– Synne tok kontakt med meg 20. juni etter at hun i et møte i programrådet for DA-Bodø fikk rede på at Bodø kommune var i ferd med å tegne en intensjonsavtale med Harvester trust/Borealis. Denne saken viser at det er mye som står på spill og det er viktig å ha våkne lokalpolitikere.  Et kommunalt eiendomsselskap og en statlig garanti er nødvendig for å sikre lokal styring.

Rettferdig boligbygging

-   Noe av det Rødt har jobbet med lokalt er å sørge for at det skal være mulig for alle å bo i den nye bydelen. Vi ser de siste årene at leiligheter som bygges i sentrum ligger i en prisklasse som stort sett kun er tilgjengelig for eldre veletablerte folk med god råd. Det kan være med på dele befolkninga inn i bydeler etter hvor stor lommebok de har, ei utvikling som har blitt veldig tydelig i Oslo forteller Synne Bjørbæk. - Det er viktig at vi unngår at Bodø utvikler seg i den retninga.

Bjørnar Moxnes er imponert over jobben Rødts bystyregruppe har gjort i Bodø.

- Da kommuneplanens samfunnsdel ble behandlet i bystyret før sommeren fikk Rødt i Bodø flertall for at 20 % av boligene i den nye bydelen skal planlegges som prisregulerte boliger utenfor markedet. Det ligger nå som ei føring for kommunens arbeid de neste årene.

- Dette er veldig spennende understreker Moxnes. - Rødt jobber for en ny boligpolitikk som faktisk gjør en forskjell.

- Ansgar Gabrielsen, Høyres tidligere næringsminister, ble kjent for utsagnet om at «verktøykassa er tom» i næringspolitikken. Det kan se ut som det samme problemet har rammet boligpolitikken. Derfor må vi nå fylle opp den boligpolitiske verktøykassa. En tredje boligsektor er en god begynnelse.

Behovet for å bo må settes foran behovet for å tjene penger.

Bjørnar  Moxnes forklarer at Rødt vil opprette en tredje boligsektor utenfor markedet, gjennom boligbyggelag som også har gjenkjøpsplikt, slik at alle fritt kan selge tilbake boligen sin når de måtte ønske.

- Dette betyr at boligprisene holdes på et nivå som gjenspeiler kostprisen på en bolig. Utenfor markedet kan boligprisene følge konsumprisindeksen og ikke avgjøres av boligspekulasjon og priskrig oppover. Slik kan økonomisk makt flyttes fra bolighaier til folk flest, og forhåpentligvis ha dempende ringvirkninger for alt kjøp og salg av boliger. Behovet for å bo må settes foran behovet for å tjene penger.