Norge må ta avstand fra Trumps innblanding i Venezuela

Rødt Bodø tar avstand fra alle forsøk på statskupp og vestlig innblanding i Venezuela, og krever at den økonomiske blokaden oppheves. Denne tilretteleggelsen for statskupp er en alvorlig innblanding i Venezuelas indre anliggender og et klart brudd på FN-pakten. Rødt Bodø krever at den norske regjeringen går tydelig mot enhver intervensjon i landet.

Venezuela er i en komplisert situasjon. Da den bolivarianske revolusjonen begynte i 1999, ble det gjennomført storstilte sosiale og demokratiske reformer: utryddelse av analfabetisme, innføring av gratis helsevesen og utdanning, halvering av fattigdom, anerkjennelse av urfolks rettigheter blant annet. Disse fremskrittene gav inspirasjon og støtte til progressive krefter i hele Latin Amerika.

I noen år har den økonomiske og politiske situasjonen i Venezuela forverret seg. Strukturelle forklaringer på dette omfatter blant annet rekordlave oljepriser på det internasjonale markedet, en svært aggressiv politikk fra USA som forsøker å få kontroll over Venezuelas rike oljeressurser, systematisk økonomisk sabotasje fra høyrekrefter innad i landet, samt fremvekst av nyliberale og fascistiske regjeringer i Latin- Amerika. I tillegg har den venezuelanske regjeringen hatt manglende evne til å håndtere situasjonen på en tilfredsstillende måte.

USA har en lang og skammelig historie med å behandle Latin-Amerika som sin personlige bakgård, hvor de kan avsette og innsette statsledere etter eget forgodtbefinnende. USAs propagandaapparat arbeider nå på spreng for å berede grunnen for regimeskifte. Når Trump og hans allierte i Latin Amerika presenterer den venezuelanske opposisjonslederen Juan Guaidó som landets legitime president, og snakker om militær intervensjon utgjør det en reell trussel om et angrep på Venezuela. Dette kan lede til borgerkrig og utgjør en fare for hele kontinentet. Ingen forutgående kuppforsøk har handlet om demokrati, og det gjør det heller ikke nå.

Uansett hva man mener om den venezuelanske regjeringen må truslene om krig og statskupp opphøre. Veien til et fredelig, progressivt og demokratisk Venezuela går gjennom dialog, samarbeid og mer demokrati-ikke mindre. Alle trusler mot landets suverenitet må opphøre nå. Folket i Venezuela må selv få avgjøre sin framtid.