Nei til havvind!

Bodøgruppas innlegg på Rødts landsmøte 2021

Mot havvind

Nei til havvind

Nei il havvind