NATO gjør Norge mindre trygt

NATO-øvelsen Trident Juncture byr på større utfordringer enn kø og støy. Øvelsen er en del av NATOs opprustning, som gjør NORGE og verden mindre trygt

Mens kjøretøy og soldater som skal delta i NATOs store øvelse Trident Juncture begynner å ankomme landet, florerer det av nyheter om innkjøp av vannflasker, ødelagte åkere, fare for køer og utrygge skoleveier. På forsvarets nettsider får man informasjon måned-til-måned om "hvor mye bråk" Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold vil oppleve mens øvelsen pågår. Men er det virkelig den største utfordringen med at vi i høst huser en av de største militærøvelsene på norsk jord noensinne?

For å ha sagt det, det er selvfølgelig et problem med ødelagte åkere. Matproduksjon og selvforsyningsgrad er en av våre absolutt viktigste beredskapstiltak. Det er også et problem at barn kan bli traumatisert og at man sløser penger på miljøfiendtlige tiltak som å kjøpe inn flaskevann. Vi mener imidlertid det virkelige problemet ligger i den økte rivaliseringen mellom stormaktene.

Det hevdes at øvelsen tar NATO tilbake til røttene. NATO hevder fortsatt å være en forsvarsallianse, tross omfattende aggressiv krigføring utenfor egne områder de siste 20 årene. Norge er medlem, og en forsvarsallianse må jo trene sammen.

Vi må imidlertid lese øvelsen inn i dagens kontekst. Det er ikke uproblematisk at verdens største militærallianse skal samles i Norge, med 40.000 soldater, om lag 130 fly, 70 fartøyer og 10.000 kjøretøy fra 30 land i sving. Verdenssituasjonen er preget av økt rivalisering mellom flere av stormaktene. Stadig opprustning, både konvensjonell og kjernefysisk, viser at vi allerede befinner oss i et nytt rustningskappløp.

Mureius, eller Russland?

Scenarioet for øvelsen er at Norge blir angrepet av det fiktive landet Mureius, og trenger hjelp fra sine allierte. Samtidig viser en gjennomgang av tidligere NATO-øvelser at de de facto trener på krig med Russland, og flere sentrale militære tjenestepersonell, blant annet i USA, signaliserer at det er et klart mål å vise styrke overfor Russland.

USA og NATOs har drevet en storstilt opprustning og militarisering mot Russlands vestgrense. I Baltikum og Polen står nå flere tusen NATO-tropper, godt flankert av missilbatterier og en stadig mer antirussisk propagandaoffensiv.

Norge i kryssilden

Norge stiller seg midt i denne rivaliseringen ved å la seg bli en fremskutt base for USA og NATO i nord. Vi har allerede sett et brudd på norsk basepolitikk, med stasjoneringen av US Marines i Trøndelag. Dette kan ikke sees uavhengig av presset fra USA for å militarisere Rygge flyplass, som for øvrig er en av flybasene for øvelsen. Andøya, der USA også installerer en base og som har vært en het potet i norsk forsvarsdebatt, skal sammen med Bodø bli øvelsens hovedsenter for luftstyrkene.

Rødt stiller seg svært kritiske til en gambling med en politikk som har tjent Norge godt. I tillegg til å sette oss selv midt i kryssilden i en potensiell stormaktskrig, så underminerer det vårt historiske gode naboskap med Russland. Det fratar oss muligheten til å være nabo med nabolandet vårt.

I tillegg til å være en historisk stor øvelse, trekker Trident Juncture også inn tidligere nøytrale land som Sverige og Finland. Den blir følgelig enda et steg i utviklinga mot å integrere disse enda mer i NATOs globale strategier. Fremfor å trekke USA og NATO nærmere Russlands grenser, bør vi utvide den nøytrale sonen som Finland og Sverige historisk har representert, til også å inkludere Norge.

Livsfarlig opprustning

Verden brukte 1.740 milliarder dollar på militærutgifter i 2017. NATO alene står for over halvparten av dette, med sine 900.000 millioner. For å sette tallet i perspektiv, ba FN i 2017 om totalt 4.400 millioner dollar for å håndtere sultkatastrofene i sørøst-Nigeria, Somalia, Yemen og Sør-Sudan. NATO har dessuten allerede ti ganger større militære utgifter enn Russland, og Trumps økning i fjorårets forsvarsbudsjett er alene større enn Russlands samlede militærbudsjett.

Den militære opprustninga som NATO står for er i seg selv konfliktdrivende, fordi den presser motstanderne til også å ruste opp, og dermed øker spenningen mellom landene og faren for at krig skal bryte ut.

Reaksjonene har allerede kommet fra Russland, forståelig nok. Øvelsen, og NATOs opprustning og militarisering langs Russlands grense, er en invitasjon til mottiltak som på ingen som helst måte er tjenlig for en småstat som Norge.

Northern Screen

I tillegg er det på gang en annen øvelse i Nord-Norge styrt av USA. Kampfly fra det atomdrevne hangarskipet USS Harry S. Truman skal trene på å angripe bakkemål i Norge. Vi oppfordrer Avisa Nordland til å undersøke om hangarskipet fører atomvåpen på tvers av norsk (offentlig) politikk.