Møller bør lytte til Krisesenteret i stedet for å rase i media

Jeg synes Håkon Andreas Møller bør lytte Krisesenteret i Salten, som har skoen på. Alle som har vært på krisesenteret vet at de ansatte brenner for jobben sin, og at de hver dag gjør alt de kan for å hjelpe kvinnene og barna som søker tilflukt her.

Det er folkene som jobber på krisesenteret Håkon Møller her motsier. Wanja Sæther og krisesenteret gjør en beundringsverdig jobb og har stor integritet. Når krisesenteret forteller at bygginga av nye lokaler er utsatt som følge av budsjettvedtaket Miljøpartiet er en del av, så synes jeg Håkon Møller skal ta dette inn over seg i stedet for å rase i media.

Wanja Sæther er vel for øvrig en person har brukernes interesser som førsteprioritet og ville neppe latt seg ta som "ideologisk gissel".

Rødt har i fire år jobba knallhardt for å bedre forholdene for voldsutsatte kvinner, barn og menn. Vi har vært en pådriver for Alternativ til Vold og har fått økt den barnefaglige ressursen til krisesenteret.

MDG har hatt mulighet til å sikre en tidligere byggestart, men valgte å gå for Høyresidens privatiseringsforslag. Finansieringa var allerede lagt inn i budsjettet - nå er den ute av budsjettet. Det var antyda at vi kunne bli ferdig med bygginga i 2020-2021. Vi har ikke kommet i gang, og det er uvisst når det vil skje.

Til slutt: Krisesenteret forteller at de har blitt lovet nytt bygg i godt over 20 år. Som politikere bør vi nå sørge for at dette skjer, isteden for å love ting som ikke blir fulgt opp.